سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹

حرفه وفن دوم

حرفه وفن

1- آنچه به عنوان محصول نهایی از سیستم بدست می آید چه نام دارد؟

الف) ورود                                             ب) پردازش                                              ج) خروجی                                         د) سیستم ساده

2- ورودی در یک سیستم رایانه ای به کدام قسمت گفته می شود؟

الف) صفحه نمایش   ب) صفحه کلید                                                                                   ج) چاپگر   د) کیس                                                         

3- کدام سیم هنگام اتصال به بدنه وسایل برقی با عبور جریان از سیم به زمین خطر برق گرفتگی برای اشخاص کمتر می شود؟

الف) سیم نول                                               ب) سیم فاز                                    ج) سیم اتصال به زمین                       د) هیچکدام

4- شمای فنی سرپیچ کدام است؟

الف)                                                   ب)                                                  ج)                                                        د)            

5- کدام دیود برای یکسوسازی جریان برق متناوب به مستقیم استفاده می شود؟

الف) دیود نوری                ب) دیود معمولی                  ج) دیود پل                            د) تریود

6- کار خازن چیست؟

الف) تقویت کنندگی امواج                                  ب) کنترل مقدار ولتاژ جریان                            ج) ذخیره انرژی                    د) تولید رنگ های مختلف در مدار

7- داروها به چند طریق به ما کمک می کنند؟

الف) کنترل                  ب) پیشگیری                    ج) درمان                     د) هر سه مورد

8- این داروها میزان فعالیت بدن را زیاد کرده ودر کار طبیعی اعضا اختلال ایجاد می کنند؟

الف) داروهای کاهنده     ب) داروهای محرک         ج) داروهای مجاز     د) داروهای غیر مجاز

9- بیشتر داروهای امروزی چه منشأ ی دارند؟

الف) گیاهی              ب) معدنی              ج) شیمیایی                                    د) حیوانی

10-زمان خشک کردن چوب در روش خشک کردن مصنوعی به چه عواملی بستگی دارد؟

الف) نوع چوب           ب) گونه چوب        ج) ضخامت چوب                             د) هر سه مورد

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 18:29 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹

اجتماعی2

اجتماعي دوم                                                        

1- کدامیک از دسته های زیر گروه محسوب می شوند؟

الف : مسافران یک اتوبوس                       ب : بیماران حاضر در یک مطب                            ج : بازیگران یک سریال                                     د : تماشاگران حاضر در یک ورزشگاه

2- شما با اعضای گروه کلاسی در مورد تکالیف درسی از یکدیگر بپرسید و باهم حرف  بزنید جزء کدام یک از ویژگیهای گروه می باشد.

الف : فعالیت مشترک      ب : روابط  متقابل          ج : روابط منظم        د : روابط نسبتاً پایدار

3- تخصصی شدن کارها باعث شدکه ..........

الف : وظایف درونی خانواده کاهش یابد       ب : خانوادها به یکدیگر نیازمند شوند                 ج : آنها در شهرها به دور هم جمع شوند      د : همه موار                                                      

4- در یونان قدیم کالای واسطه ای چه بوده است؟

الف : گوسفند        ب : قند                 ج : صدف                            د : پوست جانوران

5- کدام یک از موارد زیر جزء دلایل جایگزین شدن پول به جای کالای واسطه ای در مبادلات نیست؟

الف : فاسد شدن بود                  ب : پیداکردن خریدار مشکل بود                                         ج : حمل آن سخت بود                      د : جاگیر بود                       

    6- بانک به وسیله کدام نوع از سپرده ها می تواند فعالیتهای بازرگانی و خدماتی انجام دهد؟

الف : قرض الحسنه پس انداز                              ب : قرض الحسنه جاری                          ج : سپرده سرمایه گذاری                     د : همه موارد

7- به تمام کارهایی که برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود انجام میدهیم .......... می گویند؟

الف : فعالیت اقتصادی                      ب : مبادله                                                                 ج : مبادله کالا به کالا                        د : مبادله کالا به کالا واسطه ای

8- کدامیک از موارد زیرجزء وظایف ما در مقابل بانک نیست؟

  الف : دقت در حفظ و نگهداری پول های خود  ب : برای خود و خانواده حساب پسنداز باز کنیم

   ج : ازطریق پول خودبه دیگران وام بدهیم  د : از دفترچه حساب خود به خوبی نگهداری کنیم

9- چرا انسانها روی به زندگی قبیله ای آوردند؟

الف : برای بهتر زندگی کردن              ب : فرار از تنهایی                                                          ج : رویا رویی با مشکلات                           د : همه موارد      

10- کدامیک از موارد زیر جزء وظایف خانوادهای امروزی نمی باشد؟

الف : سرپرستی                ب : آماده کردن فرد برای شغل آینده                                         ج : محبت ورزیدن                    د : شریک بودن در غم و شادی

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 18:26 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹

اجتماعی اول

 

اجتماعي اول

1- کدامیک از نیازهای زیرغیر مادی محسوب می شود؟

) مفید بودن   د ) همه موارد ج           الف  )  غذا خوردن                   ب)نفس کشیدن                       

2- مهمترین هدف مشترک خانوادها چیست؟

الف ) تأمین نیاز    ب ) تأمین نیازهای غیرمادی    ج ) مراقبت وتربیت فرزندان      د ) همه موارد

3- هریک از اعضای خانواده وظایفی را بر عهده دارند که به آن ........می گویند؟.

الف ) نقش                ب ) همکاری            ج ) مشورت                                  د ) نظم           

4- چرا انسانها نیاز به مشورت دارند؟ چون .........

الف ) انسانها دارای استعداد متفاوتی هستند               ب ) کم تجربه اند                                                                          ج ) خداوند آنها را با توانایی متفاوت آفریده                                             د ) گزینه الف و ج درست است.

5- مهمترین ویژگی افرادی که در انجام کارها با دیگران مشورت نمی کنند چیست؟

الف ) خودخواهی  ب ) خود را برتر دانند   ج ) در کارها شکست می خورند     د )همه گزینه ها

6- انجام دادن وظایفی که خانواده برعهده ما گذاشته از روی علاقه و دلسوزی..........می گویند؟

الف ) عمل نکردن به نقش      ب ) احساس مسئولیت        ج ) همکاری           د ) نقش

7- خصوصیات افرادی که نمی توان با آنها مشورت کرد؟

الف ) کم تجربه باشند          ب ) عالم باشند          ج ) صادق باشند            د ) خردمند باشند

8- کدام یک از موارد جزء ویژگیهای خانواده روستایی می باشد؟

الف ) خانواده گسترده شغل تجاری و..                 ب ) خانواده گسترده شغل کشاورزی  

  ج )  خانواده هسته ای- شغل تجاری.. .             د ) خانواده هسته ای شعل کشاورزی 

9- کدام گزینه جزء فواید مشورت کردن نیست؟

الف ) کارها به دوش دیگران نمی افتد                      ب ) کارها به موقع انجام می گیرد                                                 ج ) کارها زودتر انجام می گیرد                                                            د ) باشکست مواجه نمی شود 

 

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 18:22 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹

سوالات حرفه وفن

حرفه وفن اول

 


 1- به ابزار و وسایلی که انسان آنها را می سازند . . . . . . . . . . .می گویند.   

الف) سیستم                                       ب) فناوری                                                   ج) محصولات فناوری                                د) سیستم ساده  

2-      به ترتیب (  درخت -  خودرو ) چه نوع سیستم هایی هستند؟

الف) مصنوعی- طبیعی                      ب) طبیعی-  مصنوعی                            ج) ساده   پیچیده                                     د) پیچیده- ساده

3-      کدامیک از انرژی های زیر برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می شود؟

  الف) انرژی هسته ای                                ب) انرژی خورشیدی                                      ج) انرژی آب                                 د) هرسه مورد

4-      کدام ابزار برای شناسایی سیم فاز بکار می رود؟

الف) سیم لخت کن                            ب)  سیم چین                                          ج)  فازمتر                                        د) انبردست

5-      وسیله ای که از عبور جریان غیر مجاز در مدار جلوگیری می کند.   

الف) پریز                                     ب) فیوز                                                       ج) کلید                                           د) لامپ 

6-      کدامیک از موارد زیر جزء ابعاد سلامتی نیست ؟

الف) اجتماعی                                           ب) روانی                             ج) اقتصادی                                    د) جسمی 

7-      به علم و هنر پیشگیری از بیماری ها و افزایش سلامت و طول عمر گفته می شود.

الف) سلامتی                                 ب) بهداشت                                         ج) محیط زیست                             د) رفتار ناسالم

8-      ابزاری برای ساییدن چوب و شکل دادن به آن بکار می رود؟

الف) رنده                                         ب) سوهان                                           ج) اره                                             د) دریل

9-      از خرده چوب و چسپ این فراورده ساخته می شود؟

الف) فیبر                                     ب) تخته سه لا                                        ج) روکش چوبی                               د) تخته خرده چوب (نئوپان)

10-     برای نابودی حشرات و نابودی جوندگان موذی کدام راه را پیشنهاد می کنید؟

الف) نصب توری در و پنجره                           ب) پر کردن گودال و سوراخها                 ج)  حفاظت از آب و غذا                             د) هر سه مورد

 

                                                                                                 حرفه وفن دوم           

1- آنچه به عنوان محصول نهایی از سیستم بدست می آید چه نام دارد؟

الف) ورود                                             ب) پردازش                                              ج) خروجی                                         د) سیستم ساده

2- ورودی در یک سیستم رایانه ای به کدام قسمت گفته می شود؟

الف) صفحه نمایش                                ب) صفحه کلید                                         ج) چاپگر                                                           د) کیس

3- کدام سیم هنگام اتصال به بدنه وسایل برقی با عبور جریان از سیم به زمین خطر برق گرفتگی برای اشخاص کمتر می شود؟

الف) سیم نول                                               ب) سیم فاز                                    ج) سیم اتصال به زمین                       د) هیچکدام

4- شمای فنی سرپیچ کدام است؟

الف)                                                   ب)                                                  ج)                                                        د)            

5- کدام دیود برای یکسوسازی جریان برق متناوب به مستقیم استفاده می شود؟

الف) دیود نوری                             ب) دیود معمولی                  ج) دیود پل                            د) تریود

6- کار خازن چیست؟

الف) تقویت کنندگی امواج                                  ب) کنترل مقدار ولتاژ جریان                            ج) ذخیره انرژی                    د) تولید رنگ های مختلف در مدار

7- داروها به چند طریق به ما کمک می کنند؟

الف) کنترل                                     ب) پیشگیری                                  ج) درمان                                   د) هر سه مورد

8- این داروها میزان فعالیت بدن را زیاد کرده ودر کار طبیعی اعضا اختلال ایجاد می کنند؟

الف) داروهای کاهنده                       ب) داروهای محرک                     ج) داروهای مجاز                            د) داروهای غیر مجاز

9- بیشتر داروهای امروزی چه منشأ ی دارند؟

الف) گیاهی                                  ب) معدنی                                       ج) شیمیایی                                    د) حیوانی

10-زمان خشک کردن چوب در روش خشک کردن مصنوعی به چه عواملی بستگی دارد؟

الف) نوع چوب                         ب) گونه چوب                                ج) ضخامت چوب                             د) هر سه مورد

 

حرفه وفن سوم

 


1-کدامیک از سیستم های فرعی زیر جزء سیستم های یک دوچرخه نیست؟

الف) سیستم هدایت وترمز           ب) سیستم انتقال قدرت             ج) سیستم موتور         د) سیستم برق رسانی

2- در مراحل تفکر در حل مشکلات زیر کدامیک شامل تمام روش های پیشنهادی و احتمالی است که به ذهن می رسد؟

الف) احساس وجود مشکل                             ب) جمع آوری اطلاعات پیرامون مشکل                     ج) ارزیابی فرضیه ها                                       د) فرضیه

3- به قسمتی از موتور گفته می شودکه درون موتور دوران دارد؟

الف) رتور                                                    ب) استاتور                        ج) بادبزن                    د) بدنه

4- از سلف در چه مواردی بیشتر استفاده می شود؟

الف) تولید میدان مغناطیسی آهن ربا                       ب) مدار هماهنگی آنتن در رادیو

ج) تولید فرکانس                                               د) هر سه مورد

5- کدام بیماری حتی با واکسینه شدن کودک باز هم به آن مبتلا می شود؟

الف) سل                                          ب) سرخک                         ج) کزاز                          د) اوریون

6- مناسب ترین و بهداشتی ترین غذا برای کودک تا 6 ماهه چیست؟

الف) غذای کمکی                         ب) شیر مادر                        ج) غذای حاضری            د) هیچکدام

7- در میان عوامل بیولوژیکی تخریب چوب ، کدامیک بیشترین تخریب را دارند؟

الف) قارچ ها                                  ب) حشرات                ج) باکتری ها                   د) موجودات دریایی چوب خوار

8- برای یکسان کردن پهنا و ضخامت تخته های کوچک از چه ابزاری استفاده می شود؟

الف) پرگار                                    ب) گونیا                     ج) خط کش گیره دار                   د) رند

9- در ایران برای تهیه کاغذ بیشتر از کدام نوع درختان پهن برگ استفاده می شود؟

الف) توسکا و افرا                            ب) صنوبر و ممرز             ج) کاج و نراد                          د) گردو و چنار

10- توانایی یادگیری در طول زندگی و بدست آوردن مهارت های مختلف را چه می نامند؟

الف) رشد                   ب) تکامل                       ج) بهداشت روانی                    د) بهداشت

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 16:45 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹

آزمون حرفه وفن

حرفه وفن اول

 


 1- به ابزار و وسایلی که انسان آنها را می سازند . . . . . . . . . . .می گویند.   

الف) سیستم                                       ب) فناوری                                                   ج) محصولات فناوری                                د) سیستم ساده  

2-      به ترتیب (  درخت -  خودرو ) چه نوع سیستم هایی هستند؟

الف) مصنوعی- طبیعی                      ب) طبیعی-  مصنوعی                            ج) ساده   پیچیده                                     د) پیچیده- ساده

3-      کدامیک از انرژی های زیر برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می شود؟

  الف) انرژی هسته ای                                ب) انرژی خورشیدی                                      ج) انرژی آب                                 د) هرسه مورد

4-      کدام ابزار برای شناسایی سیم فاز بکار می رود؟

الف) سیم لخت کن                            ب)  سیم چین                                          ج)  فازمتر                                        د) انبردست

5-      وسیله ای که از عبور جریان غیر مجاز در مدار جلوگیری می کند.   

الف) پریز                                     ب) فیوز                                                       ج) کلید                                           د) لامپ 

6-      کدامیک از موارد زیر جزء ابعاد سلامتی نیست ؟

الف) اجتماعی                                           ب) روانی                             ج) اقتصادی                                    د) جسمی 

7-      به علم و هنر پیشگیری از بیماری ها و افزایش سلامت و طول عمر گفته می شود.

الف) سلامتی                                 ب) بهداشت                                         ج) محیط زیست                             د) رفتار ناسالم

8-      ابزاری برای ساییدن چوب و شکل دادن به آن بکار می رود؟

الف) رنده                                         ب) سوهان                                           ج) اره                                             د) دریل

9-      از خرده چوب و چسپ این فراورده ساخته می شود؟

الف) فیبر                                     ب) تخته سه لا                                        ج) روکش چوبی                               د) تخته خرده چوب (نئوپان)

10-    برای نابودی حشرات و نابودی جوندگان موذی کدام راه را پیشنهاد می کنید؟

الف) نصب توری در و پنجره                           ب) پر کردن گودال و سوراخها                 ج)  حفاظت از آب و غذا                             د) هر سه مورد

 

                                                                                                 حرفه وفن دوم           

1- آنچه به عنوان محصول نهایی از سیستم بدست می آید چه نام دارد؟

الف) ورود                                             ب) پردازش                                              ج) خروجی                                         د) سیستم ساده

2- ورودی در یک سیستم رایانه ای به کدام قسمت گفته می شود؟

الف) صفحه نمایش                                ب) صفحه کلید                                         ج) چاپگر                                                           د) کیس

3- کدام سیم هنگام اتصال به بدنه وسایل برقی با عبور جریان از سیم به زمین خطر برق گرفتگی برای اشخاص کمتر می شود؟

الف) سیم نول                                               ب) سیم فاز                                    ج) سیم اتصال به زمین                       د) هیچکدام

4- شمای فنی سرپیچ کدام است؟

الف)                                                   ب)                                                  ج)                                                        د)            

5- کدام دیود برای یکسوسازی جریان برق متناوب به مستقیم استفاده می شود؟

الف) دیود نوری                             ب) دیود معمولی                  ج) دیود پل                            د) تریود

6- کار خازن چیست؟

الف) تقویت کنندگی امواج                                  ب) کنترل مقدار ولتاژ جریان                            ج) ذخیره انرژی                    د) تولید رنگ های مختلف در مدار

7- داروها به چند طریق به ما کمک می کنند؟

الف) کنترل                                     ب) پیشگیری                                  ج) درمان                                   د) هر سه مورد

8- این داروها میزان فعالیت بدن را زیاد کرده ودر کار طبیعی اعضا اختلال ایجاد می کنند؟

الف) داروهای کاهنده                       ب) داروهای محرک                     ج) داروهای مجاز                            د) داروهای غیر مجاز

9- بیشتر داروهای امروزی چه منشأ ی دارند؟

الف) گیاهی                                  ب) معدنی                                       ج) شیمیایی                                    د) حیوانی

10-زمان خشک کردن چوب در روش خشک کردن مصنوعی به چه عواملی بستگی دارد؟

الف) نوع چوب                         ب) گونه چوب                                ج) ضخامت چوب                             د) هر سه مورد

 

حرفه وفن سوم

 


1-کدامیک از سیستم های فرعی زیر جزء سیستم های یک دوچرخه نیست؟

الف) سیستم هدایت وترمز           ب) سیستم انتقال قدرت             ج) سیستم موتور         د) سیستم برق رسانی

2- در مراحل تفکر در حل مشکلات زیر کدامیک شامل تمام روش های پیشنهادی و احتمالی است که به ذهن می رسد؟

الف) احساس وجود مشکل                             ب) جمع آوری اطلاعات پیرامون مشکل                     ج) ارزیابی فرضیه ها                                       د) فرضیه

3- به قسمتی از موتور گفته می شودکه درون موتور دوران دارد؟

الف) رتور                                                    ب) استاتور                        ج) بادبزن                    د) بدنه

4- از سلف در چه مواردی بیشتر استفاده می شود؟

الف) تولید میدان مغناطیسی آهن ربا                       ب) مدار هماهنگی آنتن در رادیو

ج) تولید فرکانس                                               د) هر سه مورد

5- کدام بیماری حتی با واکسینه شدن کودک باز هم به آن مبتلا می شود؟

الف) سل                                          ب) سرخک                         ج) کزاز                          د) اوریون

6- مناسب ترین و بهداشتی ترین غذا برای کودک تا 6 ماهه چیست؟

الف) غذای کمکی                         ب) شیر مادر                        ج) غذای حاضری            د) هیچکدام

7- در میان عوامل بیولوژیکی تخریب چوب ، کدامیک بیشترین تخریب را دارند؟

الف) قارچ ها                                  ب) حشرات                ج) باکتری ها                   د) موجودات دریایی چوب خوار

8- برای یکسان کردن پهنا و ضخامت تخته های کوچک از چه ابزاری استفاده می شود؟

الف) پرگار                                    ب) گونیا                     ج) خط کش گیره دار                   د) رند

9- در ایران برای تهیه کاغذ بیشتر از کدام نوع درختان پهن برگ استفاده می شود؟

الف) توسکا و افرا                            ب) صنوبر و ممرز             ج) کاج و نراد                          د) گردو و چنار

10- توانایی یادگیری در طول زندگی و بدست آوردن مهارت های مختلف را چه می نامند؟

الف) رشد                   ب) تکامل                       ج) بهداشت روانی                    د) بهداشت

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 16:34 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹

سوالات آزمون علمی

                                                                                                               اجتماعي اول                                                                                                             

1- کدامیک از نیازهای زیرغیر مادی محسوب می شود؟

) مفید بودن             د ) همه موارد ج                       الف  )  غذا خوردن                                ب)نفس کشیدن                      

2- مهمترین هدف مشترک خانوادها چیست؟

الف ) تأمین نیاز                          ب ) تأمین نیازهای غیرمادی                           ج ) مراقبت وتربیت فرزندان               د ) همه موارد

3- هریک از اعضای خانواده وظایفی را بر عهده دارند که به آن ........می گویند؟.

الف ) نقش                                 ب ) همکاری                                                          ج ) مشورت                                  د ) نظم           

4- چرا انسانها نیاز به مشورت دارند؟ چون ..........

الف ) انسانها دارای استعداد متفاوتی هستند                                          ب ) کم تجربه اند                                                                             ج ) خداوند آنها را با توانایی متفاوت آفریده                                             د ) گزینه الف و ج درست است.

5- مهمترین ویژگی افرادی که در انجام کارها با دیگران مشورت نمی کنند چیست؟

الف ) خودخواهی                                 ب ) خود را برتر دانند                      ج ) در کارها شکست می خورند                  د ) همه گزینه ها

6- انجام دادن وظایفی که خانواده برعهده ما گذاشته از روی علاقه و دلسوزی..........می گویند؟

الف ) عمل نکردن به نقش                              ب ) احساس مسئولیت                          ج ) همکاری                        د ) نقش

7- خصوصیات افرادی که نمی توان با آنها مشورت کرد؟

الف ) کم تجربه باشند                    ب ) عالم باشند                                   ج ) صادق باشند                            د ) خردمند باشند

8- کدام یک از موارد جزء ویژگیهای خانواده روستایی می باشد؟

الف ) خانواده گسترده شغل تجاری و..                          ب ) خانواده گسترده شغل کشاورزی  

  ج )  خانواده هسته ای- شغل تجاری.. .                          د ) خانواده هسته ای شعل کشاورزی 

9- کدام گزینه جزء فواید مشورت کردن نیست؟

الف ) کارها به دوش دیگران نمی افتد                                                    ب ) کارها به موقع انجام می گیرد                                                      ج ) کارها زودتر انجام می گیرد                                                            د ) باشکست مواجه نمی شود 

 

اجتماعي دوم                                                          

1- کدامیک از دسته های زیر گروه محسوب می شوند؟

الف : مسافران یک اتوبوس                                            ب : بیماران حاضر در یک مطب                                                                            ج : بازیگران یک سریال                                                 د : تماشاگران حاضر در یک ورزشگاه

2- شما با اعضای گروه کلاسی در مورد تکالیف درسی از یکدیگر بپرسید و باهم حرف  بزنید جزء کدام یک از ویژگیهای گروه می باشد.

الف : فعالیت مشترک            ب : روابط  متقابل                  ج : روابط منظم        د : روابط نسبتاً پایدار

3- تخصصی شدن کارها باعث شدکه ..........

الف : وظایف درونی خانواده کاهش یابد       ب : خانوادها به یکدیگر نیازمند شوند      ج : آنها در شهرها به دور هم جمع شوند                 د : همه موارد                                                       

4- در یونان قدیم کالای واسطه ای چه بوده است؟

الف : گوسفند              ب : قند                             ج : صدف                            د : پوست جانوران

5- کدام یک از موارد زیر جزء دلایل جایگزین شدن پول به جای کالای واسطه ای در مبادلات نیست؟

الف : فاسد شدن بود                            ب : پیداکردن خریدار مشکل بود                           ج : حمل آن سخت بود                      د : جاگیر بود

                6- بانک به وسیله کدام نوع از سپرده ها می تواند فعالیتهای بازرگانی و خدماتی انجام دهد؟

الف : قرض الحسنه پس انداز                              ب : قرض الحسنه جاری                          ج : سپرده سرمایه گذاری                     د : همه موارد

7- به تمام کارهایی که برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود انجام میدهیم .......... می گویند؟

الف : فعالیت اقتصادی                      ب : مبادله                                    ج : مبادله کالا به کالا                        د : مبادله کالا به کالا واسطه ای

8- کدامیک از موارد زیرجزء وظایف ما در مقابل بانک نیست؟

الف : دقت در حفظ و نگهداری پول های خود                 ب : برای خود و خانواده حساب پسنداز باز کنیم

ج : ازطریق پول خودبه دیگران وام بدهیم                       د : از دفترچه حساب خود به خوبی نگهداری کنیم

9- چرا انسانها روی به زندگی قبیله ای آوردند؟

الف : برای بهتر زندگی کردن                       ب : فرار از تنهایی                           ج : رویا رویی با مشکلات                           د : همه موارد      

10- کدامیک از موارد زیر جزء وظایف خانوادهای امروزی نمی باشد؟

الف : سرپرستی                ب : آماده کردن فرد برای شغل آینده                             ج : محبت ورزیدن                    د : شریک بودن در غم و شادی

 

 

 

اجتماعي سوم

1 - مهمترین ملاک طبقه بندی حکومتها چیست؟

الف) دین، تاریخ                                                 ب) دین، فرهنگ    

ج) دین، تاریخ فرهنگ                                         د) میزان توجه به قوانین الهی

2- ارکان قوه مقننه کدام گزینه می باشد؟

 الف) شورای نگهبان                           ب) شورای اسلامی، مجلس خبرگان

ج) مجلس خبرگان                             د) شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی

3- مهمترین رکن جامعه کدام است؟

الف) قوه مقننه                            ب) رهبری                    ج) قوه مجریه             د) قوه قضایی

4- انتخاب رهبر وتشخیص عدم  صلاحیت وی جزء کدام یک از ارکان زیر می باشد؟

الف) مجلس شورای اسلامی                  ب) مجلس خبرگان

ج) شورای نگهبان                                  د) قوه قضا يیه

5- انتخابات  مجلس شورای اسلامی هر چند سال یکبار برگزار می شود؟

الف) 2سال                            ب) 5 سال                             ج) 4 سال                  د) 6 سال

6- مهمترین هدف مؤسسات چیست؟

الف) تامین نیازهای مردم                       ب) برقراری نظم در جامعه

ج) تأمین نیاز سایر مؤسسات                 د) همه موارد

7- وظیفه کدام یک از اجزاء جامعه مانند وظیفه مغز در بدن انسان است؟

الف) مؤسسات                      ب) حکومت                  ج) قوه مقننه         د)قوه مجریه

8- کدام یک از مؤسسات زیر تقویت کننده وهماهنگ کننده سایر مؤسسات جامعه هستند؟

الف) بانک                                                     ب) آموزش وپرورش                    

ج) سازمان مدیریت و برنامه ریزی               د) وزارت کشور

9- به باید ونبایدهایی  که به رفتار ما در زندگی جهت می دهد چه می گویند؟

الف) هنجار                      ب) قانون                   ج) هنجار دینی                    د) هنجار اجتماعی

 10- رعايت قوانين راهنمايي ورانندگي جزء کدام دسته از هنجارهای زیر می باشد؟

الف: دینی                      ب: دینی اجتماعی                     ج: حکومتي                 د: حکومتی اجتماعی

 

تاريخ سوم

 


1) كدام يك از گزينه ها جزء اقدامات شاه اسماعيل نمي باشد ؟

الف) رسمي كردن مذهب شيعه                       ب) سركوبي مخالفان داخلي وخارجي                  ج) سركوبي قزلباش                   د) تغيير پايتخت ايران

2) يكي از وقايع مهم زمان شاه عباس .........................  است ؟

الف ) جنگ با ازبكان                                  ب) جنگ با پرتغاليها                         ج ) جنگ با عثماني ها                                 د ) جنگ با روسها

3 ) جنگ نادر با دولت هند چه نام داشت وهدف نادر از جنگ چه بود ؟

الف )مهماندوست ، سركوبي افغان هاي ياغي         ب) كرنال ، سركوبي افغان هاي ياغي          ج) مهماندوست ، گسترش قلمرو         د) كرنال ، گسترش قلمرو

4) قرون جديد در اروپا همزمان با كدام دوره در ايران بود ؟

الف ) صفويه ،زنديه ،قاجاريه                ب) صفويه ، افشاريه ،زنديه                     ج) قاجاريه ، زنديه ، افشاريه                     د) صفويه ، زنديه ، افشاريه

5 ) كدام يك از وقايع زير جزء وقايع مهم تاريخ اروپا وجهان محسوب مي شود ؟

الف ) استقلال آمريكا                    ب) ضعيف شدن امپراطوري عثماني                          ج) انقلاب كبير فرانسه                      د) انقلاب روسيه

6 ) كدام يك از گزينه ها جزء اهداف انگليس در ايجاد رابطه با ايران نبود ؟  

الف) جلوگيري از نفوذ فرانسه به هند         ب) جلوگيري از نفوذ روسيه به هند        ج) در اختيار گرفتن بازار هاي ايران         د) تصرف روسيه از طريق ايران

7 ) قرار داد رويتر با مخالفت كداميك از اشخاص زير لغو گرديد ؟

الف ) ميرزا حسن آشتياني                        ب) ميرزا حسن شيراز ي                         ج) حاج ملا علي كني                       د)  ميرزا رضاي كرماني

8 ) فرمان مشروطيت در زمان كدام يك از پادشاهان قاجاريه صادر گرديد ؟

الف ) ناصر الدين شاه                                   ب) محمد شاه                                      ج) مظفر الدين شاه                                  د) محمد علي شاه

9 ) براساس قرار داد پاريس چه منطقه اي از ايران جداشد ؟

الف ) آذربايجان                                         ب) افغانستان                                         ج) ارمنستان                                       د) باكو وگنجه

10 ) كدام يك از گزينه هاي زير جزء فتوحات كريم خان زند مي باشد ؟

الف ) قندهار                                                   ب) بحرين                                               ج)  بصره                                         د) هند 

  

تاريخ دوم

1-       فتح مكه در چه سالي اتفاق افتاد ؟

الف)‌ دوم هجري                    ب) سوم هجري                              ج) پنجم هجري                                  د) هشتم هجري

2-      كدام يك از اشخاص زير از دشمنان اسلام محسوب نمي شود ؟

الف )‌ابوطالب                                ب)‌ابو لهب                         ج) ابو سفيان                                  د) ابو جهل

3-      كدام مورد از اولين اقدامات مشركان براي جلوگيري از دعوت پيامبر مي باشد ؟

الف) تصميم به قتل پيامبر                ب) محاصره ي اقتصادي مسلمانان                 ج) دادن انواع وعده به پيامبر             د) همه موارد

4-      شكست ساسانيان وفتح ايران در زمان كدام خليفه روي داد ؟

الف) حضرت ابوبكر                   ب) حضرت عمر                     ج) حضرت عثمان               د) حضرت علي

5-      ماجراي حكميت در چه جنگي و توسط چه كسي به راه انداخته شد ؟

الف)‌جمل :‌ عايشه                          ب) جمل : معاويه                             ج) صفين : عايشه                       د)‌صفين معاويه

6-      كداميك از موارد زير از علل سقوط بني اميه نمي باشد ؟

الف) شهادت امام حسين        ب) بي عدالتي بني اميه                         ج) بي كفايتي خلفاي بني اميه                   د) نژاد پرستي بني اميه

7-      مشهور ترين خليفه بني عباسي چه كسي بود ؟

الف) سفاح                    ب) منصور                      ج) هارون الرشيد                                       د) امين

8-      كدام اقدام از اقدامات مأمون خليفه عباسي مي باشد ؟ 

الف) بناي شهر بغداد              ب)‌قتل عام برمكيان                        ج) قتل امين                      د) به شهادت رساندن امام رضا

9-      مبدأ تاريخ اسلام چيست ودر زمان كدام خليفه انتخاب شد ؟

الف) هجرت پيامبربه مدينه- ابوبكر              ب) بعثت پيامبر - ابوبكر                ج) هجرت پيامبر به مدينه- عمر       د) بعثت پيامبر عمر

10-    چرا امام حسن ( ع) ناچار به صلح با معاويه شد ؟

الف) تا مسلمانان واقعي از بين نروند     ب) به خاطر مصلحت اسلام                 ج) آشكار شدن چهره ي واقعي معاويه            د)‌همه موا رد

 

تاريخ اول

1- مورخان ، چگونه دانش ها را درباره گذشتگان بدست می آورند؟

الف : مطالعه کتابهای تاریخی                ب : اشیاء گذشته                           ج : بناهاوسنگ  نبشته ها                     د : همه موارد

2- مهمترین زندگی قبیله ای چه بود؟

الف : دامداری                                                       ب : زندگی در چادر                       ج : جنگاوری                          د : داشتن اتحاد و همکاری

3- چه عواملی باعث می شد کوچ نشینان مکان زندگی خود را تغییر دهند؟

الف : خشکسالی                                        ب : بدست آوردن غذا و چراگاهای مناسب                                                                                                                                           ج : تغییر ناگهانی هوا                                 د : از بین رفتن چراگاهها

4- چیزی که بیش از همه زندگی یک جانشینی را رونق می بخشد ........بود؟

الف : اختراع چرخ                                                 ب : شروع کشاورزی                     ج : استفاده از فلزات                      د : استفاده از آتش

5- خط  توسط چه قومی اختراع شد؟

الف : سومری                  ب : بابلی ها              ج : آشوریان             د : فینیقی ها

6- سقوط آشوریان با اتحاد کدام دولتها اتفاق افتاد؟

الف : سومر- ماد             ب : سومر- کلده      ج : ماد -  کلده        د : ماد - بابل

7- پایتخت ایلام کدام شهر بود؟

الف : شوش                    ب : نینوا                  ج : بابل                      د : تب

8- کدام دسته از اقوام مهاجر آریائی در غرب فلات ایران ساکن شدند؟

الف : اقوام هندی            ب : قوم ماد          ج : قوم پارسی             د : قوم پارت

9- کدام گزینه در مورد مادها درست نمی باشد؟

الف : پایتخت هگمتانه                      ب : اتحاد با پارس ها وپارتها                 ج : اتحاد با آشوریان                             د : اولین فرمانروا دیاکو

10- کدام گزینه در مورد آریائی های ساکن در فلات ایران صحیح نیست؟

الف : مسکن اولیه شمال فلات ایران                  ب : مادها از شاخه اروپایی بودند

ج : پیامبر آنها اوستا نام داشت                           د : پارس ها وپارت ها از شاخه هندی ایرانی بودند

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 16:24 |  لینک ثابت   • 

شنبه هفدهم فروردین ۱۳۸۷

سوالات فارسی سال دوم فصل سوم چهارم و پنجم

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                               

[

 

 

1 )  ابيات و عبارات زير را معني كنيد ؟ 5 نمره 

الف ) درد ستاني كن و درمان دهي                               تـات رسانند بـه فـرماندهي

.....................................................................................................................................................  .

ب)ز سنگ سپهدار و چنگ سوار                                  نيامــد دوال كمـر پايــدار

....................................................................................................................................................  .

ج) به تنها يكي كينه ور لشكرم                                    به رخش دلاور زمين بسپَرَم

..................................................................................................................................................  .

د)دل شكسته گشت كشتيبان زتاب                           ليك آن دم كرد خامش از جواب

................................................................................................................................................  .

و)بيش ، نه دست بلا به دامن ايشان رسيد و نه چشم بد رخسارِ فراغ ايشان زرد گردانيد .

................................................................................................................................................   .

 


2) هم خانواده ي كلمات زير را بنويسيد ؟ 1 نمره

 آزموده (                 )  حاجت (              )آفريدن (             ) پژوهنده(                         )

 


3) مترادف كلمات زير را بنويسيد ؟  1  نمره

دشوار  (                   )   شجاعت (                  )    گريز(                  )   سرافرازي (                     )

 

4)قالب شعري كه موضوع آن پند واندرز و موعظه  است ومصراع هاي زوج  با هم قافيه هستند؟ 5/0 نمره

الف ) مثنوي                        ب) قصيده          ج)  قطعه                     د) چهار پاره

 

5)شعر ((نحوي و كشتيبان ))سروده ي كدام يك از شاعران  زير مي‌باشد؟ 5/0

 

الف )سعدي شيرازيب) ابوالقاسم فردوسي  ج) مولانا جلال الدين رومي     د) نظامي گنجوي

 


6) فعل هاي(( خواهم خواند ،بروم و مي سازم )) به ترتيب چه فعل هايي هستند ؟ 5/0 نمره

 الف ) اخباري ، التزامي ، آينده                      ب) التزامي ، اخباري ، آينده                                                    

 ج) آينده ،التزامي ، اخباري ،                       د) آينده ، التزامي ، استمراري 

 

 


7)درجمله (( شبی در جزیره كيش مرا به حجره ی خویش برد ))کدام آرایه ادبی به کاررفته است؟5/0

الف) مبالغه                   ب) تشبیه                           ج) تضاد                    د) سجع

ج                                             

8 ) با توجه  به درس (( طمع خام )) کدام ویژگی در بازرگان نیست ؟ 5/0  نمره 

الف) زیاده خواهی             ب) خرسندی                      ج) حرص                د) خیال بافی

 

 

 

 

 

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍9) درعبارتهاي زير نهاد،مسندو را مشخص كنيد؟ 1 نمره

 

الف ) صياد از تعقيب آهو مانده شد .

 

ب ) وفاي به عهد و درستي كُردها زبان زد است .

 


10) عبارت ناتمام زير را با حداقل سه جمله كامل كنيد؟ 5/1 نمره

 دركردستان ...........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 

 

 


11 ) نوع فعل ماضي را در جمله هاي زير مشخص كنيد ؟ 2 نمره

الف )او را همه مي شناختند چون درس هايش را خوب خوانده بود مورد تشويق قرار گرفت .

 

ب ) من كتاب داستان هاي زيادي را خوانده ام .

 

 


12) متمم وحروف اضافه را مشخص كنيد ؟ 2 نمره

 الف ) نـديـدم خوشتـر از شعــر تـو حــافظ         بـه قــرآني كــه انـدر سينه داري                   

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌

  ب)از صـداي سخــن عشق نديدم خــوشتر           يادگــاري كـه در اين گنبد دوّار بماند

 

 

 

 

13 ) لغات زير را معني كنيد ؟ 4 نمره

مشوّش(                )مذموم (              ) صمغي  (                    )   مرشد (                         )   رخصت (                         )سفله(                     )  رجال   (                      )     نقَب

انباز   (                )      تيمار  (                         )توبره(                               ) شبستان  

مأوا  (                          ) باخه(                    ) (                       )  مُخلّص(                            )

تاب (                       )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 2:36 |  لینک ثابت   • 

شنبه هفدهم فروردین ۱۳۸۷

سوالات فارسی سال سوم فصل چهارم و پنجم

نام و نام خانوادگی:                                             


1 )  ابيات وعبارات زير را معني كنيد ؟ 5 نمره 

الف ) نازم هواي فارس كه از اعتدال آن                     بادام بن شكوفه مه بهمن آرد

.....................................................................................................................................................  .

ب)گر نبــــود خِنگِ مُطَـلّا  لِـــگام                   زد بتوان بر قدم خويش گــام 

....................................................................................................................................................  .

ج) نــام نيــكو گر بمـــاند ز آدمـي           بِه كَز و مانـد سراي زر نگــــار                                 

..................................................................................................................................................  .

د) از درون خستـگان  انـديشه كــن                   وز دعــاي مـردم پـرهـيزگـار

................................................................................................................................................  .

و)در حال آرد پاره اي خمير كرد و خواست تا آتش برافروزد ،محا سن بر خاك نهاده بود ودر آتش مي دميد  

................................................................................................................................................   .

 


2) هم خانواده ي كلمات زير را بنويسيد ؟ 1 نمره

رهايي (             ) مخاصمه(                    )پي ريزي  (               )  سنجش (                        )

 

 

3)  قالب شعري است كه موضوع آن موعظه و پند و اندرز مي باشد ؟ 5/0 نمره

الف ) مثنوي                         ب) قصيده                   ج)  غزل                 د) قطعه

 

4) كتاب ((ارزيابي شتاب زده ))نوشته‌ي كدام يك از نويسندگان زير مي‌باشد؟ 5/0

 

الف ) محمد تقي بهار    ب) نيما يوشيج        ج) جلال آل احمد         د) دكتر محمد جعفر ياحقي

 

5) كتاب « مصباح الهدايه » تأليف چه كسي است ؟ 5/0 نمره

الف )خواجه شمس الدين محمدب) قطب الدين شيرازيج)  فخر رازي د)عزّ الدين محمود كاشاني

 

6)زمان افعال را بنويسيد ؟ 1 نمره                         محاسن بر خاك نهاده بود ودر آتش مي دميد .

 

 


 7) كلمات مشتق را مشخص كنيد ؟ 1 نمره

گزارش (               )    كتاب (                 )  معلم (                     )   نمكدان (                       )

 

 

 

 

 

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍8) از ميان اسم هاي زير خاص و عام را مشخص كنيد ؟ 1 نمره

 

دفتر (                 )  آسمان (                     )    كعبه (                  )  دانشگاه (                           )

 

 

 9) تکمیل کننده مصراع (( ور نبود جامه ي اطلس تو را     ..........................  ))   کدام مصراع است ؟ 5/0 نمره

الف با دو كف دست توان خورد آب                             ب وز عوضش گشته ميسر غرض

ج خواب توان كرد به روي زمين                                  د- دلق كهن ساتر تن بس تو را

 

 

 

 

 

 

10 معنی عبارت (( شهری است بر هامون نهاده )) در کدام گزینه آمده است ؟  5/0 نمره

الف شهری است که در میان کوهستان واقع شده است .  ب- شهری است که در عتفزار خوش آب و هوا ساخته شده

ج شهری است که در دشت و صحرا ساخته شده          د شهری است که در ساحل دریا ساخته شده

 


11 ) نامه سر گشاده چه نامه اي است و يك نمونه نامه ي سر گشاده رانام ببريد ؟  1 نمره

 

 

 

 

 

 

 

 


12 ) در جمله هاي زير ضمير ها ي شخصي را مشخص كنيد ؟ 1 نمره

الف ) من و تو بايد درس بخوانيم تا فرداي خود را بهتر بسازيم .

 

ب ) ما به كمك آن ها اسباب بازي قشنگي ساختيم .

 

 


13) از اسم هايي كه در جمله هاي زير مشخص شده اند ، كدام معرفه و كدام نكره هستند ؟ 1 نمره

 الف )روزي با دوستانم به كتاب خانه رفتم و يك كتاب را به امانت گرفتم.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌

  ب)بابك در مدرسه اسباب بازي قشنگي را ساخت .

 

 


14 ) از واژه هاي زير كلمات مشتق بسازيد ؟ 1 نمره

 گرم (                 )       بست (                 )         چاپ (                    )        پسر (                     )

 


15 ) از ميان كلمه هاي زير آن ها را كه از جهت ساختمان به هم شبيه هستند در يك گروه قرار دهيد ؟ 1 نمره

درختان ،   لغزان  ، دوستان  ، گريان

گروه الف )   (                         )        گروه ب )  (                         )

 

16 ) لغات زير را معني كنيد ؟ 5/3 نمره

         همام (                )كوشك (                   ) درايت (                ) سبك (                         )

     مصونيت  (             )خطّه(                       ) مناعت   (                        ) تفنن (                      )مخاصمه  (                        ) استثمار(                     )گويش (                      ) لفاف  (       

    احتراز  (               )         ايلغار (                           ) 

 

 

 

 

 

 

ساقيا آمدن عيد مبارك بادت   وان مواعيد كه كردي مرواد از يادت

 

 

 


 

 

 

 

                                                        

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 2:27 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۶

چیروکی گولیستانی سه عدی

حکایات گلستان سعدی ( به زبان کردی )

 

چیروک

دیته یادم شه ویک له کاروانیکا هه مو شه و  رویشتبووم ، له گویی بیشه یه ک نووستبووم ، عاشقی له و سه فه ره دا هاوری ی ئیمه بوو به ره به یانا زریکه یه کی کرد و ریگه ی بیابانی گرت ، وه یه ک هه ناسه ئارامی نه گرت . که روژ بووه و پیم ووت ئه وه چ حالی بوو ؟ ووتی بولبولانم دی هاتبوونه ناله به سه ر دره ختانه وه ، وه که وه کان به کوساره وه ، وه به راز له ئاوا ، جانه وه ران له بیشه دا ، که وتمه بیر کردنه وه که مروه ت نی یه هه موو له ته سبیحاتا بن و من به گیژی و خه و که ی ره وایه ؟

    دوی به یانی مه لی بوو ئه ی نالانـــــد             بردی توانام و عه قل و تاقه ت وهوش

    گه ییه گوی دوستی راسته قینه ی من           ده نگ و ئاوازی من به جوش و خروش

    ووتی من با وه رم نه بوو که وه هــــا         ده نگی بالنده تو بکا مه دهــــــــــــــــوش

     ووتم ئه ی هه رجی ئـــــاده می زاده           مه ل ته سبیح بخوینی من خامـــــــوش ؟

ص 73 گولیستانی سه عدی ( وه رگیراوی ) مسته فا سه فوه ت )

 

چیروک

 

بازرگانیکم دی سه د و په نجا حوشتر بارو چل کویله و خزمه تکاری هه بوو . شه ویک له جه زیره ی کیش منی راکیشایه ژووره که ی خوی . هه موو شه و له ووتاری په ریشانا سره وتی نه بوو که فلان عه مارهتم له تورکستانه و فلان کووتالم له هیندستانه ، وه ئه مه تاپوی فلان زه ویمه وه فلان شت هی فلان شته . دلم به ئه سکه نده ریه وه یه که هه وای خوشه . دووباره ووتی نه ئ ده لیای روژاوا به شه پوله . سه عدی یا سه فه ریکی ترم له پیشه ، ئه گه ر ئه و سه فه ره ته واو که م ئیتر هه رچی له ژیانم ماوه له گوشه یه ک بوی دائه نیشم . ووتم ئه وه کامه یه ؟ ووتی ئه مه ویت گوگردی فارسی به رم بو چین . بیستومه له وی نرخیکی گه ورهی هه یه ، وه له ویوه کاسه ی چینی بهینم و به رگی ئاوریشمی رومی به رم بو هیندو پولای هیند بو حه له ب و ئاوینه ی حه له ب بو یه مه ن و ، بوردی یه مه نی بو پاریس ، دوای ئه وه ئیتر واز له تیجاره ئه هینم و له دووکانیکا دا ئه نیشم و گوشه ی ته نیایی به ئینساف ئه گرم . له و خولیایه دا ئه وهنده ی ووت توانای ووتنی نه ما . جا ووتی ئه ی سه عدی تویش ووته ییک بلی له وه ی دیوته یا بیستووته . ووتم ( پارچه )

    قافله سالاری له ئیسری که و ته خوار         چی ئه ووت بیستت له ده شتی چولی غور

     واته چاوی ته نگی دنیاداره کــــــــان         یا قه ناعه ت پریه کا یا خاکی گــــــــــــــور

ص 100 همان منبع

 

چیروک

 

شه ویک له بیابانی مه ککه له بی خه وی یا پی ی رویشتنم نه مابوو ، سه رم نایه وه . به حوشتره وانم ووت ده ست له من هه لگره .

   پی پیاده ی هه ژار ئه بی چه ند بروا               حوشتر له روین که نه ما توانــــــــای

  هه تاکو قه له و له شی ئه بی لـــــــه ر             له ر ئه بی بمری له سه ختی و سزای

ووتی ئه ی براده ر حه ره می مه ککه له پیشه وه یه و جه رده له دواوه ، ئه گه ر رویشتی بردته وه و ، ئه گه ر نووستی مردی ، نه ت بیستووه که ووتوویانه :

له ریگه ی بادیه  خوشه له ژیر داری موغه یلان خه و

به لام پیویسته وازبینی  له گیانی خوت ، له کوچی شه و

ص 65 همان منبع

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 7:42 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۶

کتب خواندنی ( سری ب )

ردیف

نام کتاب

نام نویسنده یا مترجم

ردیف

نام کتاب

نام نویسنده یا مترجم

1

داستان های برگزیده

سید محمد علی جمالزاده(ترجمه)

16

برگزیده و شرح آثار سعدی

پرویز اتابکی

 

2

داستان های کوتاه ایران و سایر کشورهای جهان

مهدی قریب

17

گزینه ی داستان رستم و سهراب

د . حسن انوری

3

هزار و یک حکایت تاریخی

محمود حکیمی

18

درد مشترک

اکبر ولد بیگی

4

حدیث خوش سعدی

د.عبدالحسین زرین کوب

19

زندگانی امیر کبیر

محمود حکیمی

5

زنجیره ی زرین

علی اکبر احمدی دارانی

20

شاهزاده و گدا ( مارک تواین )

مترجم ( محمد قاضی )

6

پند نامه عطار نیشابوری

سیل وستر دوسالی

21

لطیفه ها ( خواندنی های تاریخی ، پندها ، حکایت ها و ...

علی باقر زاده

7

مرغان صحرای عشق

بهروز ثروتیان

22

قلعه ی حیوانات

جورج اورول

8

قصه های بوستان و گلستان

رضا شیرازی

23

پند پدر ( قابوس نامه )

غلامرضا

9

قصه های شیرین مرزبان نامه

عبدالمجید نجفی

24

تصویر سخن در آیینه ادب

علی هادی

10

داستان های کوتاه از مثنوی های عطار

د. خلیل خطیب رهبر

25

بلند آوازگان تاریخ ایران

ناصر نجمی

11

قصه های شیرین تذکره الاولیا

افشین اعلا

26

مثنوی بچه خوب

مهدی آذر یزدی

12

هفت خان رستم

شهلا شریفی

27

تلخ و شیرین

محمد علی جمال زاده

13

تپش سایه دوست ( سهراب سپهری )

کامیار عابدی

28

یکی بود ، یکی نبود

محمد علی جمال زاده

14

گزینه مثنوی معنوی

د . توفیق سبحانی

29

 

 

15

آموزه های اخلاقی در مثنوی

علی شیروانی

30

 

 

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 2:34 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۶

توصیف چهره

توصیف چهره ، حالات ، خصوصیات فردی

سیرت و صورت پیامبر ( ص )

(( در میان جمع گشاده رو بود و در تنهایی سیمایی محزون و متفکر داشت . هرگز به روی کسی خیره نگاه نمی کرد . بیش تر اوقات چشم هایش را بر زمین می دوخت . در سلام کردن به همه حتی به کودکان پیش دستی می کرد . هرگاه به مجلسی وارد می شد ، نزدیک ترین جای خالی را اختیار می نمود . سخن هم نشین خود را قطع نمی کرد و با او طوری رفتار می کرد که او گمان می برد ، هیچ کس نزد رسول خدا از او گرامی تر نیست . بیش  از حد لزوم سخن نمی گفت ؛ آرام و شمرده سخن می گفت و هیچ گاه زبانش را به دشنانم نمی آلود .... ))

در این نوشته با تجسم ویژگی های روحی پیامبر گویی او را در میان خود حس می کنیم . برای آن که زندگی نامه یا شرح حال بنویسیم ، لازم است در کنار پرداختن به حوادث زندگی یک شخص یا رویدادهای علمی و ... قبلا بتوانیم شرح حالات و خصوصیات روحی و جسمی او را نیز بنویسیم . این شیوه ای مناسب برای تمرین خوب نوشتن است . شما باید با استفاده از کلمات مناسب و متناسب با شخص مورد نظر خود تصوّری واقعی و مطلوب از او به دست دهید .

برای نوشتن خصوصیات جسمی هر فرد می توانید از صفات زیر استفاده کنید :

هیکل : چهار شانه ، مردانه ، لاغر ، ضعیف ، مردنی ،  خپل ، گنده و میانه بالا

قد : کشیده و موزون ، بلند ولاغر ، کوتاه و خپله ، بلند و درشت ، خمیده و قوز کرده ، رعنا ، صنوبری و ...

چهره ( صورت ) : گرد ، بیضی ، چهار گوش ، دراز ، سیه چرده ، مهتابی ، سبزه ، سفید ، سیاه ، سرخ ، زرد ، آفتاب سوخته و ...

مو: سیا ، مجعّد ، براق ، قهوه ای ، خرمایی ، مشکی ، بلوطی رنگ ، صاف ، بلند ، پرپشت ، کوتاه ، وز کرده ، لخت ، خشک ، نرم ، سیخ ، ژولیده ، دراز ، فر و ....

لب : کلفت ، نازک ، قلوه ای ، قیطانی ، شکری ، غنچه ای ، خوش تراش ، گلگون ، یاقوتی ، سرخ فام ، نمکین ، پر گوشت .

دندان : مروارید ، صدف ، نور ، سفید ، سیاه ، موش خورده ، چرکین

بینی : قلمی ، کشیده ، عقابی ، باریک ، پهن ، سر بالا ، کوفته ای ، گوژ

چشم : درشت ، ریز ، بادامی ، شهلا ، پر فروغ ، سیاه ، به سیاهی شب ، آبی ، عسلس ، آهویی ، میشی ، درخشان ، شفاف ، خمار ، گاوی ، از حدقه در رفته ،

ابرو : کمانی ، پیوسته ، هلالی ، پر پشت ، کم مو ، نازک ، باریک ، در هم کشیده

گونه : برجسته ، استخوانی ، بر آمده ، گلگون ، پر گوشت ، ( گوشت آلود )

پیشانی : فراخ ، بر آمده ، بلند ، کوتاه

دست : کشیده ف خوش ترکیب ، سفید ، نرم ، خشن ، کارگری ، پینه بسته

ریش : توپی ، حنایی ، جو گندمی ، پروفسوری

سبیل : چخماقی ، از بنا گوش در رفته ، هیتلری

گیسو : بلند ، آشفته ، کوتاه ، پر چین ، مجعد

به نمونه ها ی دیگری از توصیف توجه کنید .

(( روزی که با او ]سید اشرف الدین قزوینی نسیم شمال [آشنای نزدیک شدم ، مردی بود پنجاه و چند ساله با اندامی متوسط ، چهار شانه ، اندکی فربه شکم ، سینه ی برجسته داشت و صورت گرد و ابروهای در هم کشیده ، چشمان درشت ، پیشانی بلند ، لب های پر گوشت ، ریش و سبیل جو گندمی خود را از ته می زد . دستار کوچک سیاهی بر سر می گذاشت و قبای بلند می پوشید . در وسط آن ، شالی به کمد می بست که برجستگی شکمش از زیر آن پیدا بود . اشعار خود را با صدای بم با حجب و حیا ی عجیبی برای ما می خواند . در هر مصرعی خنده ای سر می داد . ))

(( نادر قلی خان ( نادر شاه ) ... قامتش بلند و موزون و بسیار سرخ رو و سرخ مو بوده و سرش بزرگ و پیشانی اش فراخ و گوشش بزرگ و دهانش بسیار فراخ و چشمانش فراخ و ابروهایش به هم پیوسته و پر مو و سبیلش دراز و پر مو که از بنا گوشش می گذشته و میان دو شانه اش بسیار پهن و میانش بسیار باریک و دست هایش بسیار بسیار دراز و بازوهایش بسیار ستبر و انگشتانش دراز و بلند آواز و خرم دل و روشن روان بود و بشاش و شادمان و سریع الغضب بود . آوازش چنان بلند و سهمناک بوده که در وقت سخن گفتن تا یک میل آوازش را مانند همهمه ی شیر می شنیده اند !

قوت حافظه اش به مرتبه ای بوده که هرگز چیزی را که می شنیده فراموشش نمی شده . حواس پنج گانه اش بسیار قوی بوده و ... . ))   

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 2:30 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۶

حکایات

حکایت

وقتی حاج میرزا آقاسی به حفر قناتی امر داده بود . روزی که به بازدید چاه ها رفت ، مقنی گفت : کندن قنات در این جا بی حاصل است چه : این زمین آب ندارد .

حاجی جواب داد : اگر آب برای من ندارد ، نان که برای تو دارد !

دهخدا

حکایت

بایزید ، احمد حرب را گفت :  تا کی سیاحت و گرد عالم گشتن !

احمد گفت : چون آب یک جا بایستد ، متغیر شود !

شیخ گفت : چرا دریا نباشی تا متغیر نشوی و آلایش نپذیری !

تذکره الاولیا 

حکایت

 

به شیخ مرتضی انصاری گفتند : (( طلبه ای به دزدی رفته است ! ))

شیخ فرمود : (( طلبه دزدی نمی کند ، بگویید دزدی به صورت و لباس طلبه در آمده است ! ))

گنجینه ی لطایف

حکایت

طبیبی را دیدند که هر گاه به گورستان رسیدی ، ردا در سر کشیدی ! از سبب آنش سوال کردند گفت : از مردگان این گورستان شرم دارم . بر هر که می گذرم ،  ضربت من خورده است و در هر که می نگرم از شربت من مرده است !

بهارستان

حکایت

 

دیوانه ای عابد ر ا در مسجد دید که با شتاب نماز می خواند پس از اتمام نماز از او پرسید : این نماز را برای که خواندی ؟  عابد گفت : برای خدا . دیوانه جواب داد فقط همین را می خواستم بدانم چون اگر این نماز را برای من می خواندی ؛ این سنگ را بر سرت می کوفتم .

 

حکایت

 

شاعر مهمل گویی به جامی گفت : چون به خانه کعبه رسیدم ، دیوان شعر خود را برای تبرک و

تیمن در حجرالاسود مالیدم جامی گفت : اگر در آب زمزم می مالیدی بهتر بود .

 

حکایت

 

ملا را دو بز بود یکی از آن دو بگریخت . بر اثر وی رفت . هر چه کوشید گرفتن آن نتوانست برگشت و بز بسته را به زدن گرفت . سبب پرسیدند . گفت : شما ندانید اگر این بسته نبود از دیگری چابک تر می گریخت .

 

حکایت

 

حاج میرزا  آقاسی ابتدا معلم شاه بود و پس از قتل قائم مقام فراهانی ، ناگهان به منصب صدارت رسید . مردی خوش نفس ولی بی کفایت بود و از اداره لمور اطلاعی نداشت چنان که وقتی روس ها تقاضای واگذاری قسمتی از دریای خزر ( مصب رودخانه ای که به دریا می ریزد و از آنجا ماهی صید می شود ) را از دولت ایران کرده بودند با ساده لوحی در پاسخ گفته بود :

(( ما کام شیرین دوست را به خاطر مشتی آب شور تلخ نمی کنیم .))   

                                                                                                           

هزارو یک حکایت حکایت تاریخی ( محمود حکیمی )

حکایت

سپاهیی را گفتند چرا به غزا نروی . گفت : به خدا قسم که نه من آن ها را می شناسم و نه آن ها مرا پس دشمنی میان من و آن ها چگونه واقع شود ؟

رساله دلگشا ( عبید زاکانی )

حکایت

 

مردی از بلندیی فرو افتاد و دو پایش شکست . مردم به عیادت او می آمدند و مکرر می پرسیدند . چون این کار را مکرر  کردند ؛ رنجور شد و قصه ی خویش را بر رقعه یی نوشت و چون عیادت کننده ای داخل می شد و از حالش می پرسید رقعه را به دست او می داد .

 

چون عیادت به دل ارامی است                 این عیادت نیست دشمن کامی است  ( مولوی )

 

از حکایات تازی

 

حکایت

شخصی با عربی همراه شد از وی پرسید چه نام داری ؟ گفت : بارد . گفت کنیت تو چیست ؟ گفت : ابو جمد . گفت : نام پدرت چیست ؟ گفت : ابو الثلج . گفت : نام مادرت چیست ؟ گفت : زمهریر . گفت : کنیتش چیست ؟ گفت : ام الشتا . گفت : چه شغل داری ؟ گففت : یخ فروش . گفت : کجا می روی ؟ گفت : از پی برف . گفت : تو را به خدا صبر کن تا من پوستین خود بپوشم که همراهی تو مرا از سرما خواهد کشت .

لطایف الطوایف

 

حکایت

 

شخصی به شاعری گفت : شعری بخوان . گفت : از متقدمان یا متاخران . گفت : از متاخران . گفت : از افکار خودم بخوانم یا سایرین ؟ گفت : از خودت . گفت : عربی بخوانم یا فارسی ؟ گفت : فارسی . گفت : قصیده بخوانم یا رباعی یا مثنوی ؟ گفت : مثنوی  پرسید : رزمی یا بزمی ؟ گفت : بزمی گفت : عارفانه یا عاشقانه ؟ گفت : عاشقانه . گفت : حقیقی باشد یا مجازی ؟ بی چاره مستاصل شد و گفت : برای امروز من همین قدر کافی است .

لطایف الطوایف

حکایت

 

طبیبی را به عیادت بیماری فقیر بردند . وضع خانوادگی و زندگی فقیر آن قدر نزار بود که دکتر دچار حالت تاثر شد و نه تنها ویزیت نگرفت بلکه اسکناس هم ضمیمه نسخه اش کرد و به صاحب مریض داد . چند روز بعد دکتر صاحب مریض را دیی و از حال مریض جویا شد و در ضمن عمل خیر خود را یاد آوری کرد و گفت : ان شاالله آن کمک ناقابل برایتان موثر واقع شده باشد . طرف گفت : البته خدا پدرتان را بیامرزد ، خدا عوضتان دهد با آن پول رفتیم یک دکتر حسابی برایش آوردیم .

در کارگاه نمد مالی ( خسرو خسرو شاهانی )

 

 

 

حکایت

 

در زمان دیوژن حکیم ، شخصی که نقاش بود حرفه نقاشی را ترک کرد و مشغول طبابت شد ، دیوژن گفت : کار خوبی کردی زیرا خطاهای تو را همه کس می بینند و ایراد از هر سو پرتاب می شود اما خطاهای طبابت را خاک می پوشاند و کاملا از نظرها مخفی می دارد !

در کارگاه نمد مالی ( خسرو خسرو شاهانی )

 

 

 

آورده اند معلمی سر کلاس انشا به بچه ها گفت : یک خانواده فقیر را در انشایتان توصیف کنید .

بچه میلیونری نوشت : پدر و مادری بودند که فقیر بودند و هیچی نداشتند . پدره فقیر بود . راننده شون فقیر بود . باغبونشون فقیر بود . کلفت و نوکرشون هم فقیر بود حتی آشپزشون هم فقیر بود !!!

در کارگاه نمد مالی ( خسرو خسرو شاهانی )

 

حکایت

 

آورده اند که خواجه ای بود عظیم بخیل و غلامی داشت که به ده هزار دینار خریده بود و او به هزار درجه از خواجه بخیل تر بود روزی خواجه گفت : ای غلام نان بیاور و در ببند . غلام گفت : ای خواجه خطا گفتی . می باید گفت : در ببند و نان بیاور آن به حزم نزدیک تر بودی . پس خواجه را خوش آمد و او را آزاد کرد .

؟

حکایت

آورده اند که گوسفند بنده خدایی را دزدیدند شکایت پیش حاکم برد ، حاکم که مرد با خدایی بود شروع کرد به نفرین کردن به دزدی که گوسفند بنده خدا را دزدیده ؛ الهی به تیر غیب گرفتار شود ، الهی خیر از عمرش نبیند هر که گوسفند تورا برده ، الهی جوان مرگ بشود هر که گوسفند تو را دزدیده ، الهی ... مردک گوسفند باخته بلند شد که برود . حاکم پرسید : کجا می روی ؟ جواب داد : پهلوی مادرم ، چون او بهتر از حضرت حاکم بلد است نفرین کند .

 

در کارگاه نمد مالی ( خسرو خسرو شاهانی )

حکایت

به فرانسیس کارگو ، نویسنده معاصر فرانسوی ، یکی از دوستان تاجرش گفت : شما اگر این تابلوهای نقاشی راکه دارید بفروشید ثروتمند می شوید . کارگو جواب داد ولی اگر ثروتمند شوم فورا همه پول هایم را می دهم و این تابلوها را دوباره می خرم .

 

قلمی از قلمدان قاضی افتاد . شخصی که حضور داشت گفت : جناب قاضی کلتگ خود را بردارید . قاضی گفت : مردک این قلم است نه کلنگ ، تو هنوز کلنگ و قلم را از هم باز نشناسی ؟ گفت : هر چه هست تو خانه مرا با این ویران کردی .

 

حکایت

هرگز از دور زمان ننالیدم و روی از گردش اسمان در هم نکشیدم مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوش نداشتم ، به جامع کوفه در آمدم دلتنگ ، یکی را دیدم که پای نداشت . شکر نعمت حق تعالی بجای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم .

مرغ بریان به چشم مردم سیر             کمتر از برگ تره بر خوان است

وان را که دستگاه و قدرت نیست         شلغم پخته مرغ بریان است

گلستان سعدی ( باب سوم : در فضیلت قناعت )

حکایت

 

پادشاهی در ثمینی داشت                بهر انگشتری نگینی داشت

خواست نقشی که باشدش دو اثر        هر زمان که افکند به نقش نظر

گاه شادی نگیردش غفلت                وقت انده نباشدش محنت

هر که فرزانه بود در ایام                 کرد اندیشه ای ولی همه خام

ژنده پوشی پدید شد آن دم                گفت : بنویس (( بگذرد اینهم ))

بوستان سعدی  

 

کار ها به صبر بر آید و مستعجل به سر در آید .

به چشم خویش دیدم در بیابان             که آهسته سبق برد از شتابان

سمند تیز پای از تک فرو ماند             شتربان هم چنان آهسته می راند

 

 

 

حکایت

خارکش پیری با دلق درشت              پشته ی خار همی برد به پشت 

لنگ لنگان قدمی بر می داشت           هر قدم دانه ی شکری می کاشت

کای فرازنده ی این چرخ بلند            وی نوازند ه ی دل های نژند

کنز دولت به بگشادی                     تاج عزت بر سرم بنهادی

حد من نیست ثنایت گفتن                 گوهر شکر عطایت سفتن

نوجوانی به جوانی مغرور               رخش پندار همی راند ز دور

آمد آن شکر گزاریش به گوش          گفت کای پیر خرف گشته خموش

عمر در خارکشی باخته ای               عزت از خواری نشناخته ای

پیر گفتا که چه عزت زین به             که نی ام بر در تو بالین نه

شکر گویم که مرا خوار نساخت        به خسی چون تو گرفتار نساخت

داده این همه آزادگی ام                   عز آزادگی و آزادگی ام

 

حکایت

ناگهان بهلول را خشکی بخاست           رفت پیش شاه از وی دنبه خواست

آزمایش کرد آن شاخش مگر                تا شناسد هیچ باز از یکدیگر

گفت : شلغم پاره باید کرد خرد             پاره کرد آن خادمش در پیش برد

اندکی چون نان و آن شلغم بخورد        بر زمین افکند و لختی غم بخورد

شاه را گفتا که گشتی تو شاه              چربی از دنبه برفت این جایگاه

بی حلاوت شد طعام از قهر تو            می بباید شد برون از شهر تو

مصیبت نامه ( عطار نیشابوری )

حکایت

 

روزی کریم خان زند در دیوان مظالم نشسته بود . شخصی فریاد بر آورد و طلب انصاف کرد . کریم خان از او پرسید کیستس ؟ آن شخص گفت : مردی تاجر پیشه ام و آن چه داشتم از من دزدیدند . کریم خان گفت : وقتی مالت را دزدیده اند تو چه می کردی ؟ تاجر گفت ؟ خوابیده بودم . کریم خان گفت : چرا خوابیده بودی ؟ تاجر گفت : چنین پنداشتم که تو بیداری .

؟

ملوک از به پاس رعیتند نه رعیت از بهر طاعت ملوک . ( گلستان سعدی ) 

حکایت

 

آورده اند که اسکندر یکی از کاردانان را از عملی شریف عزل کرد و عملی پست به وی داد . روزی آن مرد نزد اسکندر آمد . اسکندر گفت : چگونه می بینی عمل خویش را ؟ گفت : زندگانی پادشاه دراز باد مرد به عمل بزرگ و شریف نگردد بلکه عمل به مرد بزرگ و شریف شود . پس در هر عملی که هست نیکو سیرتی باید و داد و انصاف .

نه به منصب بود بلندی مرد                    بلکه منصب شود به مرد بلند

 

 

هنوز پای از این ره اگر چه ناپیداست

نشان زیبایی در کوی بی نشانی هاست

هم این درخت و هم این آب و سبزه می دانند

که رستگاری انسان ، هزار بار این جاست .

هزاره ( د. شفیعی کدکنی )

 

نهنگی بچه ی خود را چه خوش گفت            به دین ما حرام آمد کرانه

به موج آویز و از دریا مپرهیز                    همه دریاست ما را آشیانه

 

اقبال لاهوری  

حسرت نکند کودک را سود به پیری        هر گه که به خردی بگریزد ز دبستان

هر کس که به تابستان در سایه بخسبد      خوابش نبرد هرگز شب های تابستان

ناصر خسرو

حکایت

بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد . پسر را گفت : باید که این سخن با هیچ کس در میان ننهی . گفت : ای پدر ، فرمان تو راست ولیکن می خواهم که بدانم در این چه مصلحت است ؟ گفت : تا مصیبت دو نشود : یکی نقصان مایه ، و دیگرشماتت همسایه

مگوی انده خویش با دیگران               که لا حول گویند شادی کنان

گلستان سعدی ( باب چهارم در فواید خاموشی )

تاثیر هم نشینی

گلی خوش بوی در حمام روزی              رسید از دست مخدومی به دستم

بدو گفتم که مشکی یا عبیری                 که از بوی دلاویز تو مستم ؟

بگفتا من گلی ناچیز بودم                      ولیکن مدتی با گل نشستم

کمال هم نشین در من اثر کرد                و گرنه من همان خاکم که هستم

دیباچه ی گلستان سعدی

 

 

 

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 2:17 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۵

قالب های شعری دوران راهنمایی

عنوان  درس           

       صفحه 

         قالب  

    عنوان درس

      صفحه

          قالب

      عنوان درس

          صفحه

          قالب

       ملاحظات

بهترين  سرآغاز

            4                

مثنوي ( دوكاني)

    دست  نياز

      3

     مثنوي

 در ستايش حدا

       1

   قصيده

 

اشعار حكايت      

           6

   قطعه

    شير خدا

      11

     مثنوي

مانند باران صميمي

      11   

   غزل

 

به كفتار پيغمبرت راه جوي

           11

   مثنوي

    زنك انشا

      21

   شعر نو

نصيحت بي غرض

       17

    قطعه

 

الله اكبر                           

           20

جهار پاره ( دوبيتي نو )

اشعار سفري به كوهستان

     49

 مثنوي                    

 تا سراپرده كل

        39

     غزل

 

صفت آ زادكان

           25

 قطعه

    دماوند

     53

  قصيده

روشني. من. كل . أب

        41

     شعر نو

 

عاشقا خيز كامد بهاران

          34

 شعر نو

نخستين جنك رستم 1

      72

  مثنوي

    پرواز                                     

        48

    غزل

 

در يا

          51

جهار باره ( دوبيتي نو)

نخستين جنك رستم 2

       81

   مثنوي

  زنده رود

        66

جهار پاره(دوبيتي نو)

 

آيينه ي روزكار

          66

   مثنوي

سلام به خوزستان

        91

   قصيده

  بهار شيراز

        75

     غزل

 

ورزند كي

         69

   قصيده

  نحوي و كشتيبان

      122

  مثنوي

 زنده رود

      66

جهار باره (دوبيتي نو)

 

سپيد رود

         94

  قصيده

ديده فروبربه كريبان خويش

       124

   مثنوي

سيرت زيبا

        106

   قصيده

 

آب را كل نكنيم

          105

 شعر نو ( نيمايي)

 راز زندكي

       140

   شعر نو

اي آزادي

      129

    شعر نو

 

غرور جواني

        113

 مثنوي

  برك درختان

     158

   غزل

غوغاي بهار

     138

 غزل

 

 آرزوي برواز

       116

 مثنوي

هزاركوه كرت سدره شوند برو

     173

   قطعه

 درخت بقا

       147

  مثنوي

 

فروتني

        127

 مثنوي

دانش اندر دل جراغ روشن است

    180

    مثنوي

 

 

 

 

اندرز

         144

  مثنوي

 

 

 

 

 

 

 

 برواز با بال علم

         161

  مثنوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قالب هاي شعري دوران راهنمايي

پا يه اول راهنمايي                                                                   پا يه دوم  راهنمايي                                                                      پايه سوم راهنمايي                                                                     

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 9:50 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۵

موضوع انشا پیشنهادی برای استفاده همکاران دوره راهنمایی

موضوع  انشا پیشنهادی برای استفاده همکاران دوره راهنمایی

سال اول

 

 1 )یک روز در روستا  2) گفت وگوی خود با دوستانتان را ضبط کنید سپس آن را به زبان گفتار و نوشتار بنویسید 3) یک شب مهتابی را توصیف کنید   4) مسافرت در یک روز بارانی 5) تشریح یک میدان بازی فوتبال یا والیبال 6) توصیف یک کارگاه نجاری، آهنگری 7) اتاق من 8) توصیف درخت 9) توصیف آنچه که از پشت پنجره اتاق می بینید 10 ) توصیف باغ در فصل خزان 11) توصیف باغ در فصل خزان 12) توصیف یک مغازه گل فروشی 13 ) آشپزخانه ی خانه ی ما14) در صف نانوایی ، اتوبوس ، یا ...15) در پیاده رو محله ی ما 16 ) باران در شهر ما 17 ) در پارک ... 18 ) اولین برف  امسال 19 ) در مطب پزشک ...20 ) توصیف خود یا یکی از دوستان و همبستگان 21 ) آنچه که در راه مدرسه می بی بینیم ( از خانه تا مدرسه ) 22 ) یکی از یاد بود های من 23 ) منظره ی حریق یا تصادف 24) تصور کنید در یک قایق شیشه ای سربسته در زیر دریا سفر می کنید ، چه احساسی دارید ، چه می بینید ؟25)شهر یاروستای محل سکونت خودرا با رعایت اصول توصیف کردن توصیف کنید26 ) زندگی عشایر را در سه بند توصیف کنید  27 ) به ورزش گرای و سرافراز باش ***که فرجام سستی سرافکندگی است 28 ) کتاب است آیینه یروزگار*** که بینی در آن رازها آشکار29 توصیف کلاس درس یا آموزشگاه محل تحصیل . 30 -  در یک روز بهاری ....

 

 

 

    

سال دوم

 

1) اگر آب، قلم ، درخت، پرنده  بودم ...  2) دوست دارم که ... 3) آرزوی من این است که ... 4 ) در آن روز پاییزی ... 5) از آن روزی که خود را شناختم ... 6) سرگذشت یک دانه ی گندم از زبان خودش 7) سرگذشت یک قطره ی باران از زبان خودش8) چرا کتاب بهترین هم نشین است 9) سرگذشت قالی ، سجاده ، کتاب و... از زبان خودش 10 ) مختصری از شرح حال خود یا یکی از بستگان خود را بنویسید 11 ) خلاصه ای از یک داستان را بنویسید . 12 )گفت و گویی خیالی میان جنگل و آسمان یا باد و باران13 ) مردی نبود فتاده را پای زدن*** گر دست فتاده ای بگیری مردی 14 ) هزار کوه گرت سدّ ره شوند برو *** هزار ره گرت از پا در افکنند بایست 15)هر که به نیکی عمل آغاز کرد *** نیکی او روی بدو باز کرد 16- یکی از یادبود های شیرین من 17- زادگاه خود را توصیف کنید . 18- اگر معلم ادبیات بودم ....    19- اگر مدیر مدرسه بودم ..... 20 -  اگر من یک فضانورد بودم ....

 

 

                                                             

                                                        سال سوم

 

1) پرواز دسته جمعی پرندگان  2 ) چرا باید زبان فارسی را پاس بداریم ؟ 3) نامه ای به مدیر مدرسه بنویسید واز او در خواست کنید تا وسایل ورزشی یا یک دوره فرهنگ لغت یا دانش نامه برای آموزشگاه تهیه نماید 4) درخواست انتقال مدارک تحصیلی به آموزشگاه دیگر 5 ) درخواست عضویت در کتابخانه 6) در خواست پخش مجدد برنامه های تلویزیون 7) در خواست بازسازی کوچه های شهر     8) در خواست افتتاح شماره حساب جاری9) نامه ای سرگشاده به مردم فلسطین یا عراق 10 )نلمه ای سرگشاده به تاریخ ، طبیعت      ،رئیس جمهور ، استاندار و ....11) خلاصه ی از یک سخنرانی 12) خلاصه ای از یک داستان یا یک فیلم 13 ) گزارش    بازدید از  یک مجتمع علمی ، گزارش اردو ، بازدید از نمایشگاه کتاب ، مسابقه ی فوتبال یا گزارشی از جشنواره ی... 14 ) هر چه می خواهد  دل تنگت بگو 15 ) با دیگران بخندیم ، به دیگران نخندیم 16 ) مشکل دنیا ی امروز ما اینست که ...  17 ) درخت تو گر بار دانش بگیرد *** به زیر آوری چرخ نیلو فری را 18 ) تو کز محنت دیگران بی غمی *** نشاید که نامت نهند آدمی 19 ) آنچه ندارد عوض ای هوشیار *** عمر عزیز است غنیمت شمار 20 ) دوست دارید به کدام یک از استان های کشورمان سفر کنید علت را توضیح دهید 21- طاعت و فرمان حق بر شفقتی بر خلق کن ***** در همه حال این دو نیت را شعار خویش کن 22- اگر معلم ادبیات بودم

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 1:6 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۵

فرهنگ لغات خارجی مصطلح در کتاب فارسی اول.دوم و سوم راهنمایی

فرهنگ لغات خارجی مصطلح در زبان فارسی ، کتاب فارسی اول ، دوم ، سوم راهنمایی

 

 

Adresse آدرس { فر } نشانی خانه و بنگاه ومانند آن

آزوقه {ترکی} این کلمه را برخی به صورت( آذوقه) می نویسند در صورتی که این کلمه ترکی است ودر زبان ترکی (آزیق وآزوق)به معنی خوردنی و به معنی خوراک مخصوص حیوانات است                                                           

                                                                                   

آسفالت {فر } مخلوطی از قیر و شن که برای مفروش   کردن کف خیابان ها و جاده ها و پشت بام ها به کار می رود .

آغل { ترکی } در فرهنگ معین به ضم و فتح ( غ ) آمده است و در فرهنگ عمید به کسر ( غ ) . جای چهار پایان در خانه یا در کوه.

آقا { ترکی مغولی } بزرگ ، سرور ، مخدوم . آغا برای خانم ها.

آلاچیق { ترکی } از ترکیب آلا به معنی کوشک و چیق به معنی چوب ساخته شده است . سایبان و خانه چوبی که وسط باغ و صحرا می سازند .

آمفی تئاتر{ Amphithe eatre( ter) فر } سالن نمایش ، از یونانی 

 

{Anatolیونانی  آناتولی {

به معنی مطلع آفتاب . شبه جزیره ای است در آسیای صغیر و به طور کلی به آسیای صغیر گفته می شود .

 

پدر عالی  {Ab-ramعبری}ابراهیم

اتاق { ترکی } این کلمه چون ترکی است اطاق غلط است . خانه ، خیمه

} Atomاتم{ فر ذره ، جز. درزبان یونانی به معنی غیر قابل تجزیه

است . چون می گفتند اتم دیگر قابل تجزیه نیست

.

bus به معنی خود رو Autoاز ترکیب  {autobus فر }اتوبوس                            

به معنی خودرو و Autoاز ترکیب { Automobileاتومبیل{فر      

به معنی متحرک ، سیال . خودرو             Mobile

اجاق { ترکی } 1- آتشدان 2- دودمان 3- ولی و قدیس 4 گور یا آرامگاه 5- خانواده مشهور و نجیب

 

}   ocreیک نوع خاک رس {فر  {oxra یونانی } اخرا

ارسلان { ترکی } شیر ، شیر درنده ، مجازا مرد شجاع

اسرائیل { عبری } ستیز کننده و مجادل با خدا . در فرهنگ عمید به معنی مرد خدا و بنده خدا آمده است .

{Historia معرب یونانی  .لاتین} اسطوره افسانه ، قصه

 

} یاری کننده مرد . Alexandros اسکندر { یونانی

اسماعیل { عبری } شنیده شده از خدا

طویله Stablum اصطبل ماخوذ ازلاتینی استابلوم

کتاب مصور جغرافیایی . اطلس از  { Atlasاطلس { یونانی

 

خدایان یونانی بود که چون از غول ها در مقابل                                        

خدایان جانبداری می کرد ، زئوس ، خدای خدایان ،او

را محکوم کرد که جهان را بر دوش بگیرد . ظاهرا به همین سبب کتاب هایی را که حاوی مجموعه ای متنوع از اطلاعات راجع به جهان باشد اطلس نامیده اند . هم چنین اطلس به معنی نخستین مهره ی پشت گردن است . در عربی اطلس به معنی گرک ، دزد ، جامه ی کهنه و نوعی پارچه ی ابریشمی آمده است ، و در فارسی اطلس نوعی گل است .

} نوعی از چاپ به وسیله ی Offsetافست{ انگلیسی

ماشین مخصوص چاپ کردن کتاب و تصاویر و نقشه های

رنگین که سرعت آن به خصوص برای چاپ کتاب بیش تر از چاپ با حروف سربی است

اقلیم { یونانی } سرزمین ، کشور .

اقیانوس { یونانی } پهنه ی گسترده ای از آب شوربا دریا ها و جزیره های بسیار .

الاغ { ماخوذ از ترکی } در ترکی الاق به معنی کار

بی مزد ، اسب ، پیک ، پست . ( جانور شناسی ) خر

{electroniqueفر }الکترونیک

مربوط به شعبه ای از دانش فیزیک مربوط به مطالعه کنترل و کاربردهای الکترون عبوربرق ازگازها یا خلا یا از جسم های رسانا یا نیمه رسانا

الماس {یونانی } کانی بی رنگ ، متبلور ، از کربن خالص با ضریب شکست شدید و توان پراکندگی زیاد .

 

  } نام عمومی سرداران بزرگ روم باستان بوده است ، کلمه ی امپریالیزم از همین Imperator لاتینی }امپراطور ریشه است .

 

 

 

 

} نیرو ، قوه Energie فر } انرژی

{ uraniumفر }اورانیوم

  فلزی است قیمتی به رنگ خاکستری و دارای تشعشعات رادیواکتیو

ایل { ترکی } طایفه ، عشیره ، قبیله 

ایلغار{ ترکی } یورش ، هجوم

  بائوباب {فر} درختی است تناور که ارتفاع آن به بیست متر می رسد . محل رویش آن در آفریقا و

 و استرالیا است و تا شش هزار سال عمر می کند  .

بابل { عبری } معرب باب ایل ، باب الله .  *****

. {Ballonبالن {فر

کره ای بزرگ که داخل آن پر از گازهای سبک است و در نتیجه به آسمان صعود می کند

{banque بانک {فر

بنگاهی اقتصادی ، ملی یا دولتی که مردم پول های خود را در آن به امانت بسپارند .

 

بایسنقر { ترکی } 1- از کلمه ی (بای ) به معنی مالدار و( سنقر ) نوعی از باز که مرغی شکاری است . . 2- از نوادگان تیمور و بسیار هنر دوست بود ، شاهنامه بایسنقری به فرمان او نوشته و نقاشی  شده است .

بشقاب { ترکی } ظرف چینی یا لعابی یا فلزی پهن و مدور که در آن غذا می خورند . دوری و پیش دستی هم می گویند .

 

.{ benzin فر } بنزین

آمیزه ای از هیدروکربن ها که از پالایش دوم نفت خام به دست می آید

 {papyrus فر} پاپیروس

گیاهی از نوع نی و در زبان روسی به معنی سیگارت است

درخت دار   محوطه { park{فر پارک

توقف اتومبیل در یک محل   { park{انگلیسی پارک

} paquetفر}پاکت

محفظه  کاغذ که نامه و غیره را در آن گذارند و

فرستند.

{pantomimeپانتومیم {فر

نمایش حالات و احساسات و اندیشه ها و مطالب به کمک عمل و حرکت

 {petroshimieپتروشیمی {فر

شیمی نفت ، دانش وفنی که به بررسی و استخراج مشتقات نفت و گاز طبیعی و ساخت و ترکیب فراورده های حاصل از آن ها می پردازد . مرکب از دو کلمه شیمی و پترو مخفف پترول

(نفت ، سنگ ) petr ol

 

استاد دانشگاه  {Professeurپروفسور {فر

} postفر } پست

1- اداره ای که نامه ها و امانات را از جایی به  جایی می برد .و می رساند ، چاپارخانه {plastiqueپلاستیک {فر

ماده ای که جهت قالب گیری چیزی به کار آید .

   ورقه یا لوح فلزی که نام {Plaqueپلاک { فر

و نشان کسان یا شغل و امثال آن ها بر رویش حک کنند و بر در خانه یا روی اشیا نصب کنند . 

 

تماشاخانه { theatreتئاتر { فر

نمایش ، پرده وتصویر ، تخته سیاه .{ tableauتابلو{ فر

تات {ترکی }به خارجیان ساکن مناطق تحت تصرف ترکان اطلاق می شود .

خودرو سواری کرایه ای {taxiتاکسی { فر

عنوان پادشاهان سابق روسیه {tsarتزار { فر

technologieتکنولوژی { فر

فن شناسی ، علم به صنایع و حرفه ها .

 {telescopeفر }تلسکوپ

{ به معنی دورtele  یونانی}از

میدان دید ،دوربین (به معنی بین scopeو( فرانسوی

 

معنی دور Tele (یونانی {telephoneتلفن ( تلفون )

به معنی صدا) معادل فارسی دورصداphone (

 {tele: دور } } از Televisionتلویزیون {فر

  معادل فارسی ان دور تصویر{vision: تصویر

 

(telegraphفر  } تلگراف) معادل فارسی دورنویس graph:نویس))tele:دور))

 

 

 

 

 

}timbrتمبر { فر

 

 1- قطعه کاغذ چاپی کوچکی با حاشیه دندانه دار 2- چوب ، الوار ، طنین ، معمولا در تلفظ انگلیسی

  کنار هم باشند ( البته به شرط این که بعد از آن ها مصوت نیاید .((  (mb) وقتی که

      تلفظ نمی شود برای همین قاعده تمر هم می گویند (( b

که در قلیان مصرف می شود .  توتونی {Tunbacoتنباکو {tensionتنش { فر در زبان بومی آمریکایی {

 کشش ، قشار ، بحران ، هیجان ، تیرگی روابط 

تورات از عبری تورا ، شریعت ، و سنت

  نوعی ماشین مولد انرژی {turbinتوربین { فر

دالان زیر زمینی عمیق {tunnel تونل { فر

تیمور {ترکی } آهن

تعدادروزنامه یا مجله یا کتاب که در یک نوبت به چاپ برسد . {tirajeفر}تیراژ

زمین وسیعی که از درخت های انبوه و بسیار پوشیده باشد . {gangalaجنگل {هندی

چاپ {هندی } در فن و صنعت ویژه ای برای تکثیر نوشته یا تصویر در تعداد زیاد .

چاق { ترکی لری } 1- فربه 2- تندرست 3- آماده کار

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 1:2 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۵

فرهنگ لغات خارجی مصطلح در کتاب فارسی او2و3 راهنمایی

 

 

 

فرهنگ لغات خارجی مصطلح در زبان فارسی ، کتاب های فارسی ذوره راهنمایی

فر : فرانسوی

چای { ماخوذ از چینی } درختی است کوچک دارای برگ های سبز و خرم و دندانه دار ، گل هایش سفید و معطر ، بلندیش تا سه متر می رسد

چپر { مغولی } دیواری که از چوب و علف و شاخه های درخت می سازند .

چمباتمه { ترکی } شکل و حالتی از نشستن که دو کف پا را بر زمین بگذارند و زانوها را در بغل گیرند .

                     خان { ترکی } رئیس ، امیر ، خان در فارسی خانه در عربی (دکان )

                     داروغه {ترکی} بزرگ تر هر صنف و دسته، بزرگ تر و مباشر قریه

 درشکه {روسی } گرونه چهار چرخ که با اسب کشیده  می شود و سایبان آن باز وبسته می شود .      

                                                                                    

دلیجان {فر diligence } کالسکه بزرگ برای حمل و نقل مسافر پیش از پیدا شدن اتوبوس

                     دیپلم {فرdeplome } گواهی نامه

    دینا : اسم عربی در پهلوی denarاز کلمه لاتین دناریوس denarius مسکوک طلا . ( دنانیر جمع )

رادیو اکتیو{فر radio-activ} رادیو (اشعه ) و اکتیو ( فعال ) یعنی پرتو افشان تابش دار 

رادیوم { فر radiom } عنصری کمیاب و گرانبها

رماتیسم { فر rheumatism  } درد مفاصل

رمان { فر roman } داستانی که به نثر نوشته شود و شامل حوادثی ناشی از تخیل نویسنده باشد .

ژاندارمری { فر jendarie } اداره ای که عهده دار حفظ نظم و آرامش و اجرای قوانین و مقررات خارج از شهر باشد .

ژئوفیزیک { فر jeophysique } اسم مرکب ، زمین شناسی ژئو به معنی زمین و فیزیک ماخوذ از یونانی به معنی طبیعت ، فیزیک کره زمین و آن علم پدیده های مربوط به زمین است .

سالن { فر سالون salon } اتاق بزرگ جهت پذیرایی ، نمایش ، کنسرت ، نمایشگاه و غیره ، تالار

سانتی متر { فر sentimetre } یک صدم متر

سلجوق { ترکی } جد خاندان سلجوقیان از روسای ترکمان

سو { ترکی } آب

سورچی { ترکی } راننده ، راننده درشکه

سیمان {  cementفر } سمنت سیمان ، چسباندن ، پیوستن

سینما { فر cinema }مختصر کلمه سینما توگراف 1- بنا یا سالن برای نمایش همگانی فیلم 2- هنر و صنعت ساختن فیلم های سینمایی

شیمی { فر chimie } علمی در خواص اجسام طبیعی و تجزیه ترکیب و اثر آن ها. در اصل از کیمیا ( یونانی ) به معنی اختلاط و امتزاج

صندلی : اصل کلمه هندی و معرب سندلی ، چار پایه پشتی دار ، از درخت سندل

طاووس { هندی آرامی } پرنده بومی هند با بال و پر رنگارنگ یا سفید .

طغرل {ترکی} نوعی از پرندگان شکاری ونام چند تن از پادشاهان سلجوقی

عیسی : از ماشیاخ به معنی مبارک و منجی ، متبرک آفریده شده . اصل عیسی ، معنی نجات می دهد .

فانوس {یونانی } نوعی چراغ محفظه دار

فولکلور { فر {folkloreاز folk مردم ومخقث دانش ، فرهنگ عامه

فیلسوف { یونانی philosophos}دوستدار حکمت از فیلو ( دوستداری ) و  سوفیا ( دانایی )

قاب {ترکی} در عربی به معنی: مقدار ، اندازه و استخوان پاشنه پا

قالی { ترکی } فرش بزرگ پرزدار که با نخ و پشم به رنگ ها و نقش های مختلف بافته می شود .

قانون { یونانی } رسم ، قاعده ، روش ، آیین

قزل اوزن { ترکی } رود سرخ ( (owzan یا ( uzen ) سفیذ رود از پر آب ترین رودهای شمال

کامپیوتر { انگلیسی computer} شمارنده از compute حساب کردن. معادل فارسی :رایانه

کانی : {کردی }  چشمه

کلیله و دمنه : اصل کلمه هندی است : ( کرتکاو دمنکا ) بعد به زبان پهلوی کلیگ و دمنگ و در ترجمه ی فارسی کلیله و دمنه ؛نام دو شغال در داستان های کلیله و دمنه

کمک {ترکی } به صورت کومک نوشته می شود . یاری

لیسانس {فر {licenceپروانه ، جواز

منبر { حبشی } صندلی بلند پله داری که واعظ در مسجد بر بالای آن می نشیند و وعظ می کند .

مینی بوس {فر } از mini به معنی کوچک ، کوتاه و busبه معنی اتوبوس .

هیکل {سومری } (hay-kal)جثه ، اندام ،قصر و معبد .

یراق {ترکی مغولی } 1- اسلحه و ساز و برگ 2- اسباب و آلات 3- نوارهای مویین سفید و زرد که صاحب منصبان نظامی و کشوری روی شانه یا سر و دست خود می دوزند .

یوسف : به زبان عبری yosufبه معنی افزون کننده ، افزون شده همچنین به معنی خشم کننده و ناله کننده .

یونسکو {unesco}از اول لغات :

(ملل) nation (متحد ) united (تربیتی ) education ( فرهنگی ) cultural (علمی ) scientific ( سازمان ) oragnization سازمان علمی فرهنگی و تربیتی ملل متحد .

ییلاق {ترکی } سرد سیر ، کوهپایه

گرفته شده از : مجله(( رشد آموزش راهنمایی شماره 16 ))

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 0:50 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۵

فهرست سری الف کتاب های خواندنی برای دانش آموزان راهنمایی

فهرست سری (الف ) کتاب های خواندنی برای دانش آموزان دوره راهنمایی

 

ردیف            نام کتاب

نام نویسنده یا مترجم

 1     در کوچه باغ های حکایات

ناصر عابدینی

 2     جوامع الحکایات

سدیدالدین محمد عوفی

 3     لبخند بزرگان ( حکایات شیرین و...از

احسان بر آبادی

 4     داستان هایی از زندگانی امیر کبیر

محمود حکیمی

 5     بهارستان

نورالدین عبدالرحمان جامی

 6     هزار و یک حکایت تاریخی

محمود حکیمی

 7            مثل آباد

رضا

 8             چهل گفت و گو( گزیده مصیبت نامه عطار )

عطار نیشابوری

 9             همه حق دارند

منوچهر کریم زاده

 10     ماجراهای محله ی ما

محمد جواد مظفر

 11            گنجینه ی لطایف

فخرالدین علی صفی

 12            حالا حکایت ماست

عمران صلاحی

 13            حکایت ها و لطیفه ها

ش- لامعی

 14            بر سمند سخن

نادر وزین پور

 15            زهر خند

آمانج شاکلی

 16     هزار سال شعر فارسی

دکتر پرویز ناتل خانلری

 17            آسمان و ریسمان ( مشاعره ، طنز ، تفال

خلیل محمد زاده

 18             دومین مکتوب

پائولو کوئیلو

 19              شعر طنز امروز ایران

سید ابراهیم نبوی

 20             ستاره ی توس ( زندگانی خواجه نصیرالدین )

-------------

 21             عنایت یزدان یا غریزه ی حیوان

دکتر مصطفی خرمدل

 22             مادام کوری 

آلیس ثورن ( ترجمه پری کیانوش )

 23              یک کاروان صد منزل ( زندگانی محمد غزا

کامران پارسی نژاد

 24              نهال اندیشه ها ( گزیده ی انشاهای جوا

---------------

 25      از زبان بی زبانان

دکتر مصطفی خرمدل

 26               خنده ی نیشتر

ترجمه محمود کیانوش

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 0:5 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیستم بهمن ۱۳۸۵

آرزوی پرواز

        شعر   ((آروزي پرواز))    پروين اعتصامي به زبان كردي                                                             

 

                                                                  به ناوی تو

 

                                   به تاسه ی هه لفرین وه رگیراوی ( آرزوی پرواز ) پروین اعتصامی

 

             به تاسه ی هه لفرین به چـــکی له پردا                    له سه ر هیـــــــــــــــلانه وه چه ن بالی لی دا

             فری له م چل به رهو دارو چرو چیـــــو                    له وی رابالــــــــــــــی گرت بروا به ره و کیو

             به لام ریگه ی نزیک بوی دوربو داماو                    که وت دونیای هه مو ره ش بو له به ر چــــاو

             له ترسا باله فرته ی لــــــــــــــی برابو                     گه لی ماندو ببو هیزی نه مـــــــــــــــــــــا بو

             ده مــــــــــــی رامان و بیر و تیروانین                      ده می مات و کزو دلته نگ و غه مگیــــــــــن

             نه ده یتوانی قه زا هه رچی بو بــــروا                      نه تینی ما که ری بگری بـــــــــــه ره و دوا

             نه هوی روداوه کــــــــانی خو ده زانی                      نه ریگه ی چونه وه ی بو سه ر هیــلانــــــی

             نه وه ک هه رشه وله وی بوئاو ودانی                     نه هیلانه  خـــــــــه وی خــــــــــوش و فلانی

             ده نگی شیوه ن و داد و هـــــــه واری                      له پر په یدا بو دایـــــــــــــــــکی بی قه راری

             وتی روله م وه هایه خو په ســـــه ندی                      ده که ونه خواری مه ستــــــان زور به توندی

             ئه تو هیشتا منالـــی چت له ده ست دی                      به پشتی عه قل و ئاوه ز کا ده کـــــــــــــــری

             فرینت زوبوروله م سه خت وخه سته م                     له به ر چی ئاگرت به ر دایــــــــــه جه سته م

             ده بی تی په ر ببی چه ن مانگ وسالت                     هه تا هیزو قه وی بی شــــــــــــــــان و بالت

             له خه م هیشتا نه ره خساوی کوریخوم                      له ده ست ئه م چه رخه ترساوم نه بــــی بوم

             زووه هیشتا گه رانی ده رک و بانـــــت                       ده بی زور شت بزانی بو ژیـــــــــــــــــــانت

             خه می به ندو قه فه س نازانی چونــــه                      له کوی دانه و له کوییه کونـــــــــــــــــــــــه

             خه یالی خالی که س ناکا به مالـــــــــی                       له پر نابیته کور هیشتا منالـــــــــــــــــــــــی

             ده بی بالی هونه ر هه ل بگری بو ژین                       له گه ل شابالی تیژی عیلم و زانیـــــــــــــــن

             له پیش دا پی پته و دانی له سه ر جی                        هه تا بتوانی که هه ستیه سه ر پــــــــــــــــی

             کاری بی ته دبیر و رامه ستی نیـــــوه                         ژیان هه ورازه گاهی نشیـــــــــــــــــــــــــوه

             نشیو ده گری دوچاری ناله بــــــــاری                          له هه ورازا ده بینی بی قــــــــــــــــــه راری

             ئه من لیره نگابــــــانم ئه توش گه نج                         له تو تیر و ته ســــــه ل بون و له من ره نج

            هه تاروزی ئه توش وه ک من به بی چون                    ده بینی سیحره کاری و داوی گـــــــــه ردون

             ده کــــــــه ویه بیری هیلانه ی منالـی                          که با بردویه خول و پوش و پالـــــــــــــــــی

      له نیوبه ند وقه فه س که توم گه لی جار                      په رو بالم شکاوه له ش برینــــــــــــــــــدار

             به رده بارانیان کردم منــــــــــــــــالان                           ئه وه نده زه خمی بووه که توم له بــــــــالان

             به بی ئاسایش و دایم به بــــــــــی واز                           پشی ترساندمی گاهی  گه هی بـــــــــــــــــاز

             هروژمی ره نج و فیتنه ی ئاسمـــــانی                           به منیان وتوه ده رسی زینده گـــــــــــــــانی

             نه سیحه ت بی کورم تا زینو مابــــــی                            نه مام تاکو نه گرسی گه وره نابــــــــــــــــی

 

    

و ه رگیر : عبدالخالق رحمانی ( سقز )

          

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 23:40 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیستم بهمن ۱۳۸۵

وجه تسمیه ماه های سال

وجه تسمیه ماه های سا ل

 

1 ) فروردین ماه  ( خاکه لیوه ) : فروردین واژه پهلوی است و معنی آن این است که آن ماهی است که روییدن                                    گیاهان در آن ماه است و این ماه برابر است با برج   حَمَل که سراسر آن ، آفتاب در این برج باشد .

 

2 ) اَردیبهشت ماه ( گولان ) : اردیبهشت را بدین جهت به بهشت نام نهاده اند که درآن ،جهان هم چون بهشت باشد                            از خرمی و سر سبزی و طراوت در زبان پهلوی و این ماهی است واقع در میانه ی بهار که آفتاب اندرین ماه در برج ثور می                  3 ) خرداد ماه ( جوزه ر دا ن ): به معنی ماهی است که دهنده ی خورش و خوراک  است به مردمان و به ثمر                                              رسیدن گندم و جو و میوه در این ماه اتفاق می افتد و این ماه در برج جوزا می باشد.

 

4 ) تیر ماه ( پووشپه ر ) : این ماه را بدان جهت تیر نامند که اندر آن جو و گندم و   دیگر محصول ها را قسمت کنند .      در تیر ماه ، آفتاب از نهایت بلندی ، شروع به فرودآمدن کند و اندر این ماه آفتاب در برج سرطان باشد و اولین ماه    از فصل تابستان باشد

 

5) مرداد ماه ( گه لا ویژ ) : یعنی ماهی که خاک محصول و داده های خود بدهد  و میوه ها و محصول های زمین                                 پخته و رسیده گردند و هوا در این ماه غبار آلود  باشدو میانه ی تابستان است و بخشی از آن دز برج اسد باشد .

6 ) شهریور ماه ( خه ر ما نان ) : این ماه را از آن جهت شهریور نام دادند که بهره و دخل و سهم پادشاهان از محصول ،                         در آن تأ دیه شود و در این ماه ادای خراج برای برزگران به صرفه و هنگام باشد . آفتاب در این ماه در برج سنبله بوده  و                آخر تابستان است .

7 ) مهر ماه ( ره زبه ر ) : از آن جهت این ماه را مهر نام نهاده اند که ماه مهربانی مردم نسبت به هم باشد و هر کس از                           بهره کشت و زرع خویش به دیگران ببخشدو انفاق کند . آفتاب در این ماه در برج میزان باشد و آغاز فصل پاییز است.

 

8 ) آبان ماه( گه لا ریزان ) :بدین جهت این ماه را آبان نام نهاده اند که مردم در این  ماه به بزرگداشت  آب                                    بپردازند . آب به جهت باران و بارش هایی که اتفاق افتد ، زیادتی گیرند و مردم جهت کشت پاییزه این آب را میان                            خود  سهم کنند . در این    ماه ، آفتاب در برج عقرب باشد .

 

9 ) آذر ماه( سه ر ماوه ز ):به زبان پهلوی ،آذر،آ تش است.در این ماه هوا رو به  سردی رَوَد و نیاز مردم به آتش بیشتر                    باشد ؛ و آذر ماه یعنی ماه آتش . در این  ماه آفتاب در برج قوس باشد .

10) دی ماه ( به فرانبار ) : به زبان پهلوی ، دی به معنی دیو ( نام خداوند است نه مجازا" که برداشت شده یعنی دیوِِ  مشهور ) است . به این جهت این ماه را دی نامند که سخت سرد شود وزمین از طراوت و خرمی باز ماند و آفتاب در     این ماه   در برج جَدی( بزغاله ، بز ) بودو دَلو که آغاز زمستان است .

 

11 ) بهمن ماه ( ري بندان) : یعنی این ماه به همان  همانند بود ، به ماه دی شبیه بُوَد که ماه دی در سردی هوا اُ                          فسردگی زمین آغاز می شود و آفتاب اندر این ماه در برج زحل باشد و با جَدی نیز پیوند دارد .

12 ) اسفند ماه ( ر ه شه می ) : بدان جهت این ماه را اسفند نامیده اند که اسفندبه زبان پهلوی به معنی میوه است ،                          یعنی اندر این ماه شکوفه های میوه ها و گیاهان به روییدن و آماده شدن برای رُ ستن آماده شوند و اندر   این ماه                           آفتاب اندر برج حوت باشد .

 

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 23:34 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه هجدهم دی ۱۳۸۵

بیست راهبرد عملی تقویت املای فارسی

بیست راهبرد عملی تقویت املای فارسی

1-تلفظ صحيح كلمه ها و تركيب هاي درس

2-روان و رسا خواني متن درس

3-به كاربردن كلمه هاي درس در جمله

4-تعيين تعدادي حروف جهت پيدا كردن كلماتي كه داراي اين حروف هستند ازمتن درس توسط دانش آموز

5-به كاربردن وضعيت نوشتن نقطه نسبت به شكل حروف يعني محل قرارگرفتن نقطه در پايين يا بالا و تعداد نقطه

6-به كارگيري صحيح نشانه ي تشديد در كلمات مشدد درس تا ويژگي نوشتاري اين كلمات در ذهن دانش آموزان تثبيت گردد .

7-به كارگيري حروف چند شكل و يك صدا در كلمات كه يك دسته از آن ها حرف (( س ، ص ، ث )) هستند كه در زبان فارسي يك گونه صدا دارند .

8-يادداشت كردن اشتباهات املائي دانش آموزان به منظور آموزش جبراني آن ها در فرصت هاي مناسب مانند جمله سازي

9-شناخت كلمات مخالف ، هم معني و هم خانواده هاي درس

10-دادن تمرين هاي متفاوت جهت شمارش دندانه ها

11-ساختن كلمات تركيبي جهت تقويت املاء

12-گفتن املاء پاي تخته از كلمه هايي از درس كه ارزش املائي دارند .

13-پيدا كردن املاي صحيح كلمات از روي كتاب توسط دانش آموز

14-در صورت امكان موقع تصحيح نمودن املاء ، دانش آموزان را انفرادي نزد خود فراخوانده تا به غلط املائي خود توجه كنند .

15-در قرائت املاء ، جملات از هم گسيخته و بي ربط ( كلمه به كلمه ) گفته نشود و به صورت جمله بيان شود .

16-متن املائي را كه مي خواهيم به دانش آموز بگوييم ، انتخاب مي كنيم و يك بار مي خوانيم تا دانش آموزان ارتباط معاني كلمات و مضمون

كلي مطلب را درك كنند وبراي نوشتن املاء آمادگي كامل را كسب نمايند .

17-تقويت تندنويسي در بعضي از دانش آموزان

18-استفاده كردن از شيوه هاي گوناگون متن املاء

19-افزايش گنجينه لغات

20-ايجاد انگيزه در دانش آموزان نسبت به يادگيري درس املاء

 

 

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 13:39 |  لینک ثابت   • 

شنبه شانزدهم دی ۱۳۸۵

نامه سرگشاده

   نامه ی سر گشاده

         حتما دیده اید که روی بعضی پاکت ها نوشته می شود : محرمانه . نامه سرگشاده درست خلاف این نامه هاست . نامه سرگشاده نامه ای است که خطاب به یک شخص خاص نوشته می شود ولی هدف آن به گونه ای است که نویسنده می خواهد همه از موضوع نامه اطلاع پیدا کنند .

        در دنیای سیاست ، نامه های سرگشاده زیاد دیده می شود . ممکن است شخصی به رئیس جمهور نامه سرگشاده بنویسد و از یک اداره خاص شکایت کند یا این که پیشنهاداتی را ارائه دهد و این مطلب را به گونه ای بنویسد که موضوع آن به همه ی مردم مربوط باشد . این نوع نامه ها را معمولا روزنامه ها چاپ می کنند یا به طور وسیع در اختیار مردم قرار می دهند .

        نوع دیگر نامه سرگشاده ، نامه هایی است که دارای پیام عمومی یا انسانی اند . برای مثال ، از بسیاری شهدا یا مبارزان دوران جنگ نامه هایی سرگشاده به جا مانده است که خطاب به خانواده شان یا همه ی مردم نوشته اند . آن ها در این نامه ها خاطراتی را نقل کرده یا نوشته اند که مخاطب آن ها همه ی مردم بوده اند . بعضی از نویسندگام نیز نامه های تخیلی می نویسند و حرف های ناگفته ای را به شکل مکتوب ارائه می دهند ؛ یا  خطاب به گذشتان می نویسند و از روزگار شکایت می کنند و ...

        این نوع نامه ها نیز سرگشاده اند ، زیرا در زمان حال به دست گیرنده شان نمی رسد . در واقع ، نویسنده این نوع نامه ها به طور غیر مستقیم ، مردم را مخاطب قرار می دهد . برخی از کتاب ها نیز به این روش نوشته می شوند ؛ مانند کتاب (( آری چنین بود برادر )) نوشته دکتر علی شریعتی . در این کتاب ، دکتر علی شریعتی نامه ای به برده هایی نوشته است که اهرام ثلاثه مصر را ساختند . او در این نامه ی سرگشاده با همه ی انسان های رنج دیده و محروم هم دردی کرده است . نمونه ی زیر نامه ای سرگشاده است .

 

به نام خدا

نامه سرگشاده

وزیر محترم آموزش و پرورش

مولفان کتاب زبان فارسی

          چند سالی است که با عوض شدن کتاب های ادبیات فارسی و تبدیل آن ها به متون و ادب فارسی و زبان فارسی ، درس انشا به صورت رسمی از برنامه درسی کشور حذف شده است . اگر چه در این برنامه ساعت های درسی ادبیات فارسی افزایش یافته ، اما با برنامه ریزی اخیر این کتاب ها ، انشا تحت عنوان نگارش ، بخشی از کتاب زبان فارسی گردیده است . زبان فارسی شامل زبان شناسی ، دستئر زبان ف نگارش و املاست . تعداد درس های نگارش کتاب زبان فارسی ده درس است . این ده درس در میان بیست و هشت درس کتاب زبان فارسی ، سهم کمتری را اشغال می کند دبیران نیز در ساعت های پیش بینی شده برای زبان فارسی ( دو ساعت ) ، وقت بسیار کمی را به این درس اختصاص می دهند . هم چنین نوع درس های نگارش ، دانش آموزان را کمتر درگیر نوشتن می کند . به گونه ای که با حل چند تمرین ساده ، که چند دقیقه ای بیش تر از وقت آن ها را نمی گیرد ، درس نگارششان به پایان می رسد . برای مثال ، در درس چهاردهم زبان فارسی ، با ارائه ی جند نمونه توصیف وسخنی کوتاه درباره ی آن ، مبحث توصیف به پایان می رسد . تمرین نوشتن آن نیزنوشتن انشایی در حد ده سطر است - متاسفانه در اکثر کلاس ها این تمرین ها نیز انجام نمی شود -  در صورتی که توصیف زیر بنای آموزش هر نوع نوشتن است . برای یادگیری توصیف ، خواندن چند نمونه کافی نیست ؛ باید برای دانش آموزان فضای نوشتن ایجاد کرد . باید با مواجه کردن بچه ها با فضای قابل توصیف و ارائه ی موضوع متنوع ، این نوشتن را به آن ها آموخت .

       توضیح درباره ی فواید نوشتن واین که هر انسان کار آمد امروزی باید بتواند بنویسد ، شاید کار بی فایده ای باشد ؛ چرا که ضرورت این مطلب بر همگان روشن است . اما انگار در برنامه ریزی جدید مقطع درسی دبیرستان ، این مهم فراموش شده است .

       بدیهی است که اگر دانش اموزان هر هفته چند ساعتی را به موضوعی انشایی فکر نکنند و درباره ی آن ننویسند ، بعد از مدتی مهارت نوشتن در آن ها ضعیف می شود و فردا که وارد بازار کار می شوند و در گوشه ای از این مملکت مشغول خدمت می گردند ، برای بر اوردن ساده ترین نیازهای نوشتاریشان دچار مشکل خواهند شد . ضمن این که نوشتن ، آثار جانبی دیگری مانند تفکر و مطالعه نیز دارد .

برای خوب نوشتن باید مطالعه کرد و خوب فکر کرد . وقتی درس انشا – که تنها یک ساعت در هفته به آن اختصاص داده شده بود – از برنامه درسی حذف می شود - نتیجه آن می شود که نوجوان امروزی از مطالعه و تفکر گریزان می گردد . زیرا او در هفته حتی برای ساعتی نیز مجبور نیست درباره موضوعی خاص فکر کند یا دست به قلم ببرد .

با احترام و تشکر

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 8:7 |  لینک ثابت   • 

جمعه پانزدهم دی ۱۳۸۵

چند نکته ی دستوری

چند نکته ی دستوری

نشانه های اسم معرفه عبارتند از :

1- کلمه ای که بر یک فرد یا شیئ معین دلالت کند .

2- کلمه ای که در جمله مضاف الیه داشته باشد .

3-کلمه ای که در جمله مفعول غیر صریح واقع شود .

4-اسمی که با صفت اشاره (( این )) و (( آن )) ذکر شده باشد .

5- اسمی که ذکر آن در جمله های پیشین رفته و از آن جا معهود ذهن باشد .

 

در اسم های نکره می خوانیم : اسمی که آخر آن علامت (( ی )) باشد ، نکره است . جهت مزید اطلاع دانش آموزان می توان گفت که (( ی )) کاربردها و معانی دیگری نیز دارد که به این شرح می باشد .

 

1- ( ی ) جز خود کلمه است . و نشانه نیست . قالی

2- ( ی ) نشانه صفت نسبی است . صنایع دستی

3- ( ی ) نشانه کسره ی میانجی است . سیمای طبیعی ، استان های ایران

4-  ( ی ) نشانه ی وحدت است . هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و ...

5- ( ی )  نشانه ی صفت لیاقت است . خوردنی ف نوشیدنی ، پوشیدنی

6- ( ی )  نشانه حاصل مصدر است . مردی ( مرد بودن ) ، خوبی ( خوب بودن )

و...

 

در نشانه های جمع گفته می شود که یکی از نشانه های جمع فارسی (( ان )) است . باید دانست که (( ان )) کاربردهای دیگری نیز دارند که عبارتند از :

 

1- جز خود کلمه است . لیوان ، سازمان

2- نشانه ی صفت فاعلی ( حالیه ) است . گریان ، خندان

3- نشانه ی زمان است . بامدادان

4- نشانه ی مکان است . گیلان ، ایران ( سرزمین منسوب به  قوم آریایی ها )

5- گاه به آخر صفات می پیوندد و تغییری در معنی و نوع کلمه نمی دهد . شادان ، آبادان

 

(( وند های مهمّی )) که اسم مشتق می سازند .

الف) پیشوندها

1- (( باز )) که با فعل ترکیب شده و معنای مصدری می دهد . بازگشت ( بازگشتن )

2- (( پاد )) که معنی ( ضد ) را می رساند . پادزهر

3- ((  دژ و دش )) که بدی و ضدیت را می رساند . دشمن ، دژخیم ، دشوار

4- ((  هم  )) مشارکت را می رساند . همکار

و ...

ب) پیشوند ها

1- (( ار )) برای ساختن اسم مصدر به کار می رود . دیدار ، گفتار

2- (( اک )) برای ساختن اسم مصدر به کار می رود. خوراک ، پوشاک

3- (( ان )) برای زمان و مکان . بامدادان ، دیلمان

4- (( دان )) مکان را می رساند . خاکدان ، گلدان

5- (( دم )) زمان را می رساند . صبحدم

6- (( بان )) پسوند محافظت است . باغبان ، دشتبان ، نگهبان

7- (( بد )) پسوند دارندگی و محافظت است . سپهبد ، ارتشبد

8- (( چه )) پسوند تصغیر یا کوچکی است . سراچه ، بازارچه

9- (( کده )) پسوند مکان است . هنرکده ، آتشکده

10- (( گاه )) پسوند زمان و مکان است . شامگاه ، خوابگاه

11- (( گاهان )) پسوند زمان است . صبحگاهان

12- (( لاخ )) پسوند مکان است . سنگلاخ

13- (( مان )) که با برخی افعال ترکیب شده و معنای مصدری می دهد . زایمان ، گفتمان

14- (( ک )) پسوند ترحم ، تحقیر ، تصغیر و شباهت است . دخترک ، مردک ، شهرک ، عروسک

15- (( زار )) پسوند مکان است . مرغزار

16- (( سار )) پسوند مکان است . کوهسار

17- (( ستان )) پسوند زمان و مکان است . زمستان و گلستان

18- (( سیر )) پسوند مکان است . گرمسیر

19- (( ش )) برای ساختن اسم مصدر . دانش

20- (( ن )) نشانه ی مصدری است . دیدن

21-  ((مند )) پسوند دارندگی است . دانشمند ، هنرمند ، خردمند .  

22- (( ه )) دوره و زمان رامی رساند . سده ، دهه ، هزاره

23- (( ه )) از صفت اسم می سازد . (( زرده ، سفیده

24- (( ه )) پسوند برای اسم ابزار است . گیره ، دسته

25- (( ه )) پسوند اسم مصدر است . گریه ، خنده

26- (( ی )) وحدت وحاصل مصدر را می رساند . کیلویی ، گرسنگی

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 8:44 |  لینک ثابت   • 

جمعه پانزدهم دی ۱۳۸۵

طراحی و قرائت متن املای فارسی

نکاتی که در طراحی و قرائت متن املا باید رعایت گردد .

1- متن املا با جملات ساده شروع شود .

2- از متن هایی که عبارت های بلند و خسته کننده دارند استفاده نشود .

3 – متن انتخابی املا باید بین 150 تا 200 کلمه باشد .

4- متن املا از دروس مختلف کتاب  و در حد 4 تا 6 بند انتخاب شود .

5- تعداد لغات دشوار متن 17 لغت باشد .

6- متن املا خارج از متن کتاب نباشد .

7- از آوردن ترکیبات و جملات عربی که به صورت جملات معترضه یا دعایی هستند کمتر استفاده شود .

8- از آوردن شعر و جمله های عربی جدای از متن انتخاب شده خودداری شود .

9- در پایان متن می توان حداکثر ده گروه کلمات ( موصوف و صفت ، مضاف و مضاف الیه ف معطوف و معطوف علیه دو یا چند کلمه ی مترادف ، متضاد یا متشابه و ... ) اضافه گردد .لازم به توضیح است که گروه کلمات به گونه ای انتخاب شود که برای صحیح نوشتن آن ها قرینه های لفظی و معنوی لحاظ شده باشد .

10 -  توصیه می شود که ( های بیان حرکت ) چه در تدریس و چه در قرائت املا در همان حد بیان حرکت (-ِ ) تلقی کنند و به زبان آورند .

11- هر جمله حداکثر دو بار قرائت گردد ودر پایان در صورت امکان بار دیگر متن املا خوانده شود . از قرائت املا به صورت ( کلمه ای ) و ( بریده از هم ) خودداری شود .

12- املای کلمات ترکیبی بر  اساس مصوبه ی کمیسیون شیوه ی املای فرهنگستان  ( جدا نویسی )  است .

13- درست نوشتن حرف های کلمه از نظر شکل ، نوع خط ، نقطه ، دندانه ، قوس ، سرکش ، تشدید ، مد ، فاصله ، اتصال ، انفصال و ... مقدماتی هستند که دانش آموزان ملزم به رعایت کردن آن ها هستند .

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 8:40 |  لینک ثابت   • 

جمعه پانزدهم دی ۱۳۸۵

ترجمه کردی شعر سهراب سپهری (روشنی ، من ، گل ، آب)

 

ترجمه ی کردی شعر (( روشنی ، من ، گل ، آب )) از عه لی نانه وازاده

(( رووناکی ، من ، گول ، ئاو ))

هه وریک نیه .

بایه ک نیه .

داده نیشم له ده م حه وز :

گه رانی ماسیه کان ، رووناکی ، من ، گول ، ئاو

پاکیی هیشوی ژین .

دایکم ره یحان ده چنیته وه .

نان و ره یحان و په نیر ، ئاسمانیکی بی هه ور ، چه ند ئه تله سییکی ته ر.

رزگاری نزیک : له نیو گوله کانی حه وش دا .

نوور چه لاواندنه وه یه ک ، له قاپی مس ده کا !

په یژه له سه ر دیواری به رزه وه ، به یانی بو زه وی دینی .

له پشت بزه یه ک شاراوه یه گشت شتیک .

روچناییه کی هه یه دیواری زه مان ، که روخساری منی لیوه دیاره .

شتها ییک هه ن که نازانم .

ده زانم گیایه ک هه لکه نم ده مرم .

ده چمه سه ر هه تا به رزایی ، من پرم له بال و په ر .

ری ده بینم له تاریکی دا ، من پرم له فانووس .

من پرم له نوور و لم

پر له دار و دره خت .

پرم له ری ، له پرد ، له چه م ، له شه پول

پرم له سیبه ری گه لایه ک له ئاو دا :

ده روونم چه ند ته نیایه .

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 8:38 |  لینک ثابت   • 

جمعه پانزدهم دی ۱۳۸۵

بررسی و معنی برخی از واژه های مصوب فرهنگستان

بررسی و معنی پاره ای از واژه های مصوّب فرهنگستان

1- آبونمان : [ فر. Abonnement حق اشتراک ] وجه اشتراک روزنامه ، مجله ، برق ، تلفن ، و غیره

2- آتلیه : [ فر . atelier  کارگاه ] کارگاه عکاسی ، نقاشی ، مجسمه سازی و...

3- آرشیو: [ فر . archives بایگانی ] محلّ نگهداری مجموعه ای از اسناد و اوراق ، تصویر، پرونده ، نوار فیلم و غیره ، بایگانی

4- آکادمی : [ فر .academie فرهنگستان ] در اصل نام باغی بوده در آتن که افلاطون در آن جا به شاگردان خود فلسفه درس می داده است .

5- آلبوم : [ فر. Album  جُنگ ] 1- دفتری بزرگ که در آن اشعار و مطالب گوناگون نوشته شده باشد . 2- کشتی ، سفینه  3- برنامه ی رادیویی یا تلویزیونی شامل موسیقی ، آواز ، نمایش ، و هنر نمایی های دیگر .

6- اُپراتور : [ فر . operateur  کاروَر ] مأمور یا مسول به کار انداختن یک دستگاه ، گرداننده ، متصدی ، از operate به معنی کارکردن ، اداره کردن .

7- اُپوزیسیون : [ فر . opposition گروه مخالف ] جناح مخالف ، تضاد ، مقاومت .

8- اتوبان : [ آل . autobahn بزرگ راه ] جاده پهن و دو طرفه ای است که هر طرف آن مسیر جداگانه ای برای رفت یا برگشت اتومبیل هاست .

9- اتوبیوگرافی : [ فر .   autobiographi زندگی نامه ی خودنوشت ] زندگی نامه ی یک نویسنده به قلم خود او ، از aut0  به معنی (( خود )) و (( bio ))  از ریشه ی یونانی به معنی (( حیات )) زیست و (( لقشحاهث عمل نگاشتن تصویر کردن .

10- اندیکاتور : [ فر . indicateur نامه نما ] 1- دفتری که خلاصه ی نامه های وارده و صادره  را در آن ثبت می کنند ، دفتر نماینده  2- شاخص ، راهنما 3- از indicateur به معنی نشان دادن .

11- انیمیشن [ ان . animation  پوبا نمایی ] نقّاشی متحرّک ، متحرک سازی ، کارتون سازی .

12- اولتیماتوم : [ فر . ultimatum اتمام حجّت ] آخرین شرط ، اتمام حجّت .

13- ایمیل : [ ان .  E-mail پیام نگار ] E اول کلمه electronic به معنی الکترونیکی و کامپیوتری است و mail پُست ، مجموعا یعنی پُست کامپیوتری .

14- بارِم : [ فر . bareme  شمارَک  ] فهرست عددی مشخص کننده نتایج محاسبات و بررسی ها ، جدول یا مقیاس تعیین شده برای نمره ی درس ، قیمت ، حقوق و ...

15- بُروُشور : [ فر . brochure دفترَک ] کتابچه ی کوچکی که اطّلاعاتی را در مورد چیزی به دست می دهد .

16- بُن : [ فر . bon  بها برگ ] تکه کاغذ چاپی که دارنده ی آن می تواند به موجب آن از کالا یا خدمتی استفاده کند .

17- بوفه : [ فر . buffet چینی جا ] نوعی قفسه که لوازم و ظروف غذاخوری و ... را در آن جا می دهند .

18- بولتن : [ فر . bulletin خبر نامه ] گزارش خبری ، اطّلاعیه

19- بیلان : [ فر . bilan ترازنامه ] صورت ریز دارایی و بدهی شرکت ها ، سازمان ها و موسّسات که در تاریخ مشخص تهیه می شود .

20- پاسیو : [ فر . patio نورخان ]  محوطه بدون سقف که در داخل فضای بسته ساختمان ساخته می شود و حالت گلخانه دارد .

21- تله تکست : [ ان . tele texet پیام نما ] از tele  ( دور ، ارسال با امواج ] و texet ( متن ) ، فرایند ارسال متون کتبی توسط امواج رادیویی .

22- دِراوِر : [ ان . drawer  کشویی ] نوعی گنجه شامل چند کشو .

23- سووییت : [ فر . suite سراچه ] 1- آپارتمان چند اتاقه لوکس 2- قطعه موسیقی که شامل چند نمایش نامه باشد .

24- فاز : [ فر . فر .  phase گام ] مرحله ، دوره ، منطقه .

25- فاکس : [ ان . fax/facsimile دورنگار ] مخابره تصویری ، پُست تصویری روشی برای فرستادن تصویر نوشته ، سند یا عکس به جاهای دیگر به وسیله ی امواج الکترومغناطیسی .

26- فایل : [ ان .  file پرونجا ]  پرونده ، قفسه مخصوص پرونده  صف و سوهان هم معنی می دهد .

27- فولکلور : [ فر . folklore فرهنگ مردم ] مجموعه ی آداب و سنت ها و هنر عامهی مردم یک کشور ، از فولک ( توده ) و لور ( دانش ) .

28- کاتالوگ : [ فر . catalogue فهرست ] نام و مشخصات مربوط به کالا که از طرف سازنده ی آن کالا تهیه می شود و در اختیار مشتریان قرار می گیرد // کاتالوگ : کالا نما ( برای کتابچه معرفی کالا ) // کاتالوگ : کارنما ( راه نمودن ، برای کتابچه ی معرفی طرز کار کالا ) .

29- کوپُن : [ فر . coupon کالا برگ ] ورقه ی جیره بندی .

30- ویلچر : [ ان .  wheel chair چرخَک ] صندلی چرخ دار از  ویل ( چرخ ) و چر ( صندلی ) .

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 8:31 |  لینک ثابت   • 

جمعه پانزدهم دی ۱۳۸۵

سوالات انشا ونگارش نوبت اول سال سوم

 


سوالات امتحاني انشا و نگارش پايه ي سوم راهنمايي                   تاريخ :                                              

 

نام ونام خانوادگي :                                         نام كلاس :                                                            زمان : 80 دقيقه             

 

 

  1) جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد ؟ 5/1

   الف )در خلاصه نويسي بايد مطالب ...................  و  ........................  را ذكر كنيم .

         ب )در نامه هاي رسمي واداري  ............................. ضروري است .

      2) درستي يا نادرستي جمله هاي زير را مشخص كنيد ؟ 5/0  

        الف ) خلاصه نويسي يكي از راه هاي كسب مهارت در نويسندگي است .  درست           نادرست

         ب) محل تمبر بالاي پاكت ودر گوشه‌ي راست آن است .                      درست                  نادرست

      3) كدام يك از نويسندگان زير در مورد تك نگاري آثار ارزشمندي دارد ؟ 5/0

       الف) عبد الحسين زرين كوب      ب) علي اكبر دهخدا             ج) جلال آل احمد                د)محمد قزويني

      4) به جاي كلماتي كه زير آن‌ها خط كشيده شده كلمه هاي مناسب ديگري بگذاريد ؟ 1

      دانشمندان چراغ علم و هنر را در اصفهان فروزان نگاه داشته اند .

     5) عبارت نا تمام زير را در دو بند كامل كنيد ؟ 5/1 

     آسمان صاف و پر ستاره ...............................................................................................................................................................

     ........................................................................................................................................................................................................

     6) فرض كنيد سفري خيالي به دريا و اعماق آن داشته ايد احساس خود را از اين سفر در دو بند بنويسيد ؟ 5/1

     .........................................................................................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................................................

     7) نامه اي براي مدير مدرسه خود بنويسيد ودرخواست كنيد كه كتابخانه يا آزمايشگاهي براي مدرسه داير كند . 5/1  

    ........................................................................................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................... .

   

         بخش نگارش           ( 12 نمره )

     از موضو عات زير يكي را انتخاب نموده و انشايي با خط خوانا بنويسيد .

                                                                                                                                                                              

     1) يكي از داستان هايي را خوانده ايدبا رعايت اصول خلاصه نويسي خلاصه كنيد .

    2) نامه اي براي يكي از دوستان خود بنويسيد

    3) در آن روز پاييزي...  

 


هنر جوي ، تا كام يابي و ناز     كه جويندگي راه يابندگي است

 

   

سرافراز و كامروا باشيد

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 0:20 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۵

تاریخ ادبیات

 احمد جام

شيخ احمد در سال 440 هجري قمري در قريه نامق كاشمر خراسان به دنيا آمد. تا بيست و دو سالگي زندگي را به عيش و نوش مي ‌ـ گذراند اما بعد از اين توبه كرد و هجده سال عزلت گزيدو پس از آن با توشه اي از معارف ديني و عرفاني براي ارشاد نزد مردم ـ بازگشت .  

شيخ احمد جام سفرهاي متعددي به نقاط مختلف كرد و در سال 536 هجري ق . وفات يافت . 

مهم ترين آثار او عبارتند از :  

1) انس التا ئبين : مفصل ترين اثري است كه در 45 باب تدوين كرده است.در هر باب پرسشهايي را مطرح و با باريك بيني هاي دقيق و استفاده از آيات و احاديث و امثال فارسي و عربي به نثري ساده بيان مي كنند .

 

 

2) مفتاح النجات 

 

3) روضة المذ نبين

 

4) سراج السائرين

 

5) ديوان اشعار

حمید سبزواری 

 

حسين ممتحن معروف به حميد سبزواري در سال 1304 ه ش در سبزوار قدم

به عرصه ي هستي نهاد. پس از طي تحصيلات متداول به خدمت آموزش و پرورش در آمدواز شانزده سالگي به سرودن اشعار انقلابي و  سياسي پرداخت وبه همين علت در سالهاي پيش از ـ پيروزي انقلاب اسلامي از آموزش و پرورش اخراج شد

 

 

او در قالب هاي مثنوي ، غزل ، شعرنو  و چهار پاره طبع آزمايي كرده و سبك شعري او سبك خراساني و عراقي است .

سبزواري از پيشگامان شعر انقلاب واز پر كارترين سرايندگان سروده هاي انقلاب است .

 

از مهم ترين سروده هاي او مي توان به اين آثار اشاره كرد :

 

1) خميني اي امام

2) بانگ آزادي

3) همپاي جلودار

4) شكست شيطان

5) برخيزيد

6) سرود درد

7) سرود سپيد 

لطفعلی صورتگر 

دكتر لطفعلي صورتگر فرزند ميرزا آقاخان شيرازي از خاندان لطفعلي خان نقاش معروف قرن « 13» است كه در سال 1279 در شيراز متولد شد . تحصيلات ابتدايي و متوسطه را قسمتي در شيراز و قسمتي در هندوستان به پايان رساند . در سال 1306 براي ادامه تحصيل به لندن رفت وبه اخذ درجه ي ليسانس در ادبيات و زبان انگليسي نايل آمدوپس از سالها تدريس ادبيات و زبان انگليسي  ـ دردانشكده ادبيات دانشگاه تهران بارديگردرسال 1316 به لندن رفت و به اخذ درجه ي دكتراي ادبيات وزبان انگليسي موفق گرديد ـ

 

از آن پس به استادي زبان و ادبيات فارسي و انگليسي در دانشگاه تهران اشتغال داشت .

 

دكتر صورتگر در سال 1348 دار فاني را وداع كرد . 

 

تأليفات او عبارتند از :

 1) متون علم اقتصاد و تجارت

2) تاريخ ادبيات انگليسي در دو جلد

3) كتاب سخن سنجي

4) منظومه هاي غنايي اپرون

5) منظومه ي توصيفي

6) مجموعه ي اشعار به نام « برگهاي پراكنده »

7) ديوان اشعار كه در حدود 8000  بيت مي باشد

8) ترجمه ي مقالات « بايكن انگليسي »

 عبدالله مستوفی

عبد الله مستوفي نويسنده قرن 14 ه ق ازخاندان اصيل ايراني است كه پدران او در دوره ي قاجاريه شغل ديواني و منصب امور مالي ـ داشته اند به اين جهت « مستوفي » به عنوان لقب درخانواده ي آنها باقي مانده است. وي مدتي ازطرف وزارت خارجه ي ايران درعهد

 

مظفرالدين شاه مأمور خدمت در پطرز بور گ شد . پس از بازگشت به تهران وتدريس در مدرسه ي سياسي باز هم مدتي به كارهاي ـ دولتي سرگرم بود اما چون از كارهاي رجال دولتي انتقاد مي كرداو را كنار گذاشتند

 

 

مستوفي از روزگار جواني به نويسندگي علاقه مند بود و آثار قلمي چندي اعم از ترجمه و تأليف از خود به يادگار گذاشت كه برترو ـ شيرين تر از همه كتاب « شرح زندگاني من  » است كه موضوع آن تشريح اوضاع اجتماعي و سياسي و اداري دوره قاجار است.

 

مستوفي با زباني شيرين و گرم اوضاع و احوال را بدان گونه كه ديده بيان مي كندو خاطراتش را هم در اين كتاب نوشته است .

ژول ورن 

ژول ورن اين نويسنده خيال پرداز و روشنفكر در سال 1828 م در جزيره « ريد » و در خانواده ي متوسط پا به عرصه ي هستي ـ گذاشت، پدرش قاضي عالي رتبه بود كه او را تشويق به يادگيري رشته حقوق كرد امّا او دراين كار موفق نشد وبه نگارش داستان ـ ونمايش نامه پرداخت .

 

 

 

 

ژول ورن در سال 1885 م يعني بيست سال قبل از مرگش به دست جواني ديوانه با گلوله مجروح شدومجبور به نشستن در خانه شد ولي ذهن و انديشه او همچنان در تلاطم و فعاليت و خلا قيت بود .

 

 

ژول ورن در سال 1905 م در سن 77 سالگي ديده از جهان فرو بست .

 

آثار او عبارتند از :

1) پنج هفته در بالن

2) بيست هزار فرسنگ زير دريا

3) ميشل استر يوگف

4) وصيت نامه يك ابله

5) در مقابل پرچم

6) در خانه نجار  

 

« اوژن گرن دل » كه در شعر نام پل الوارد را براي خود انتخاب كرده است به سال 1895 م در شهر «سن دني » در شمال پاريس درـ خانواده ي فقيري به دنيا آمد. تحصيلات دوره ي ابتدايي را در زادگاه خود به پايان برد ودر نخستين جنگ جهاني به جبهه ي جنگ ـ اعزام و اولين مجموعه ي شعر خود را به نام « وظيفه ي اضطراب » پيش از پايان جنگ به سال 1917 م منتشر ساخت ، سال بعد ـ مجموعه ي « اشعاري براي صلح » را منتشر كرد وبعد از آن با شاعراني چون « بوشون » ، « سوپو » و « آراگن » آشنا مي شود و ـ همراه آنان نهضت ادبي « سو رئاليسم » را پايه گذاري كرد .

 

 

 

 

 

اين شاعر بلند آوازه سرانجام در سال 1952 م  در گذشت .   

 

آثار او عبارتند از :

 

 1) پايتخت درد

 2) عشق شعر

3) گل سرخ ميگان

4) در چشمان بارود

5) شعر « اي آزادي » كه محمد تقي غياثي آن را به فارسي ترجمه كرده است .    

 

 

ركن الدّين اوحدي مراغه اي در حدود سال 637 در شهر مراغه ديده به جهان گشود ، پس از آن كه دوران كودكي و نوجواني را در ـ زادگاه خويش سپري كرد به سير و سياحت در آفاق و انفس مشغول شد ودر عرفان به عارف مشهور شيخ ابو حامد اوحد الدين كرماني دست ارادت داد و تخلّصش به همين خاطر، از نام اوست .

 

 

اين شاعر وارد دستگاه ابو سعيد ايلخان مي شود ، او و وزيرش غياث الدين محمد را مدح مي كند.

 

آثار او عبارتند از :

 

1 ) ديوان اوحدي : شامل قصايد ، غزليات ، قطعات ، ترجيع بند و رباعيات است كه شامل هشت هزار بيت مي شود .

2 ) ده نامه يا منطق العشاق : شامل 600 بيت به تقليد از عراقي

3) جام جم : به تقليد از حديقه سنايي و به نام ابو سعيد بهادر سروده است .

 

اوحدي در سال هاي پاياني عمر به ارشاد وتعليم اشعار عارفانه مشغول بود تا آن كه در نيمه شعبان سال 738  ه. ق در گذشت ودر شهر مراغه به خاك سپرده شد .  

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 5:9 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۵

تاریخ ادبیات ( حسین مسرور )

 

 حسین مسرور

 

حسين سخنيار اصفهاني متخلص به مسرور از نويسندگان و شاعران معاصر ايران در سال 1308 در كوهپايه واقع در استان اصفهان ـ متولد شد .

 

 

 

حسين مسرور پس از خاتمه تحصيلات خود در وزارت فرهنگ مشغول كار شد . ودر كنار آن به سرودن  اشعار و نوشتن داستان  ـ روي آورد. اين شاعر سرانجام در سال 1347 وفات يافت .

 

از جمله ي آثار او عبارتند از :

 

1 ) ديوان اشعار

2) داستان تاريخي ده نفر قزلباش 

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 4:54 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه یازدهم دی ۱۳۸۵

بارم ارزشیابی درس انشا و نگارش

بارم ارزشیابی درس نگارش دور ه ی راهنمایی  

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                      

1 – پاسخ به پرسش های نگارشی :                                                                                8    نمره

 


الف ) پرسش های مربوط به چکیده های دروس نگارشی که داخل کادر بنفش چاپ و در کتاب با عنوان                                       5/2  نمره

(خلاصه ی دروس ) مشخص شده است .

 

ب) پرسش های نگارشی متنوع ( چهار گزینه ای  ، نقطه چین ، درست یا نادرست ، کامل کردن جمله ها و ... ) که شامل :              5/5 نمره

-تمرین های نگارشی کتاب یا مشابه آن ها

- کاربرد کلمه در جمله به صورت ساده یا گسترده

- کامل کردن جمله های ناتمام  بدون استفاده از متن کتاب

-گسترش یک عبارت کوتاه در یک یا چند بند

- انشای تصویری

 

 

 


 2- نگارش خلاق ( متن انشا )                                                                                                                                    12 نمره

 


نوشتن موضوعی درباره ی یکی از مباحث هفت گانه ی نگارش کتاب با موضوعات مرتبط با آن ، با رعایت موارد زیر :

 

1- درک و فهم و پروراندن موضوع                                                                                                                             5 نمره

2- نو آوری و ابتکار                                                                                                                                                 2 نمره

3- ارتباط مناسب مطالب با هم                                                                                                                                       2 نمره

4- رعایت نشانه گذاری و نکات دستوری با توجه به دروس کتاب                                                                                        2 نمره

5- خوانایی و پاکیزگی                                                                                                                                               1 نمره

 

مجموع                                                                                                                                                                  20 نمره

 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 1:21 |  لینک ثابت   • 

جمعه هشتم دی ۱۳۸۵

فارسی سال سوم فصل 6

فصل ششم : هنر
درس هفدهم ، هجدهم و نوزدهمدرس هفدهم
راهي از تئاتر به سينماتمرين و پرسش :
1 – براي هر يك از كلمه هاي زير دو هم خانواده بنويسيد:

تابش = تابيدن‌، تابنده
هم حسي = هم حس بودن، هم حس
بيننده = بينش ، بينايي
قدرتمند = مقتدر، اقتدار
   2 – از ميان كلمه هاي زير آن ها را كه بن دارند، مشخص كنيد و اجزاي تشكيل دهنده ي آن ها را بنويسيد.
تابش، آتش، نگرش،‌نمايش،‌معاش
مثال : لرزش -> لرز (بن مضارع) + -ِ + ش

اسم مصدر

ش

+

تاب (بن مضارع)

تابش

اسم مصدر

ش

-َِ

+

نگر(بن مضارع)

نگرش

اسم مصدر

ش

-َِ

+

نماي (بن مضارع)

نمايش

اسم مصدر

پسوند

بن مضارع

مصدر
گويش

-ِ ش

+

گوي گفتن
نوازش

-ِ ش

+

نواز

نواختن
جهش

-ِ ش

+

جَه جستن
 


  3 – در يونان قديم نمايش نامه ها چگونه بودند و به چه صورت اجرا مي شدند؟

نمايش در يونان قديم به اوج اعتلا و برتري خود رسيد، مردم در سالن هاي نمايش جمع مي شدند و بازي هايي را مي ديدند كه بر اساس نوشته هاي بزرگترين نمايش نامه نويسان يونان اجرا مي شدند.    4 – درباره اين جمله توضيح دهيد: در تئاتر هم حس قوي است.

چون تماشاگران در نمايش تئاتر بسيار به هنرمند و بازيگر از نظر مكاني نزديك هستند ضمن تأثير پذيري از مفهوم نمايش چه بسا خود را جاي بازيگر و يا كنار او حس مي كنند و در حقيقت محو و غرق اعمال نمايشگر مي شوند و خود را از ياد مي برند.    دستور زمان 6 – ضمير (2)

-َ م ، -َ ت ،‌- َ ش، نيز مانند من و تو «او» ضمير شخص هستند.
- َ م را گوينده بكار مي برد. من تكليفم را زود نوشتم.
-َ ت را براي طرف صحبت بكار مي بريم. علي تكليفت را كي نوشتي؟
-َ ش براي شخص غايت بكار مي بريم. زهرا تكليفش را بعد از ظهر نوشت.
اگر اين ضميرها را درباره اشخاص بيشتري بكار ببريم، يعني جمع ببنديم، مي گوئيم: جان،‌تان،‌شان
ضميرهاي پيوسته ي شخص دو دسته هستند:
1 – ضميرهاي پيوسته براي اول شخص، دوم شخص و سوم شخص مفرد: -َ م ،‌-َ ت ، -َ ش
2 – ضمير پيوسته براي اول شخص، دوم شخص و سوم شخص جمع به ترتيب مان ، تان ، شان
   تمرين :
1 – ضميرهاي شخصي را در جمله هاي زير مشخص كنيد:

پدر و مادرش بازيگوش بودند.
ش -> در مادرش ضمير متصل شخص -> سوم شخص مفرد

پس از مدتي فيلم نامه هايش را خودش نوشت
ش -> نامه هايش -> ضمير متصل شخص -> سوم شخص مفرد

سعي كنيد، نوشته هايتان را حداقل يك بار بخوانيد و اشتباهاتش را اصلاح كنيد.
تان -> نوشته هايتان -> ضمير متصل شخص -> دوم شخص جمع

بايد آينده ي كشورمان را با دست هاي تواناي خود بسازيم :
مان -> كشورمان -> ضمير متصل شخص -> اول شخص جمع
 درس 18
شعر ماندگار

تمرين :
1 – براي هر يك از كلمه هاي زيردو هم خانواده بنويسيد:

مظهر ،‌اظهار،‌تظاهر
سرگذشت ، گذشتن ،‌گذرنده
اصالت ، اصيل ،‌اصل
مصداق، صادق، مصاديق
   2 – در ميان كلمه هاي زير آنها را كه نسبت به هم متضاد هستند، دو به دو كنار هم بنويسيد.
زودگذر، شهرت، ناشناخته ، عمومي، گمنامي، معروف، خصوصي ، ماندگار، نياز

زودگذر # ماندگار
شهرت # گمنامي
ناشناخته# معروف
عمومي # خصوصي
بي نيازي# نياز
   3 – در جمله هاي زير ضماير شخصي را مشخصي كنيد و نوع آنها را بنويسيد.
تأمل در آثار گذشتگان و آنان كه سخنانشان باقي مانده و قبول عام يافته است اين نكته را روشن مي كند كه ممكن است شعري مدتها ناشناخته بماند و رواجي پيدا نكند و بعد بدرخشد و قوت تأثيرش پايدار باشد. مقصود آن نيست كه نبايد كسي مطلقاً احوال و تجارب مشخص خود را در شعرش بياورد.

ضماير-> شان در سخنانشان -> ضمير شخص پيوسته _ سوم شخص جمع
ش در تأثيرش -> ضمير شخص پيوسته _ سوم شخص مفرد
ش در شعرش -> ضمير شخص پيوسته _ سوم شخص مفرد
ضماير ديگر : آنان – آن – خود
   4 – در بندل اول درس «شعر ماندگار» دو فعل ربطي و يك تركيب وصفي (موصوف و صفت) بيابيد.

افعال ربطي -> است ،‌شود – گردد / تركيب وصفي -> عمر زودگذر – كاري دشوار    نگارش 6:

تهيه روزنامه ديواري يك فعاليت گروهي نگارش است كه براي روز استعدادهاي گوناگون دانش آموزان در نويسندگي ، فرصت مناسبي است يك روزنامه ديواري شامل مقاله ،‌داستان، شعر ، گزارش ، يا مصاحبه ،‌اخبار مدرسه، لطيفه ادبي، معما و جدول كلمات متقاطع است. براي تهيه روزنامه ديواري بايد قبلاً نوع همكاري افراد گروه مشخص شود.  درس 19
از بلخ تا قونيه ، از خامي تا سوختگي


تمرين :
1_ براي هر يك از كلمه هاي زير و هم خانواده بنويسيد:

مهاجم = تهاجم ، هجوم
خواهش = خواهان،‌خواه
صلاح = مصلح ،‌اصلح
   2 – كلمه هاي ستون الف را به وسيله خطي به كلمه ي مناسب از ستون ب وصل كنيد و كلمه ي جديد بسازيد:

كلمه ي جديد

ب

الف

جان آشوب

خانمان سوز

سوخته جان

صافي ضمير

رهسپار

جان

فروش

زا

آشوب

سپار

جان

خانمان

سوخته

صافي

دارو

داروفروش

وحشت زا

ضمير

سوز

ره

وحشت

 


  3 – هر يك از جمله هاي رديف الف را به جمله ي مناسب از رديف ب وصل كنيد.

الف

ب

1 – هنگامي كه شمس وارد قونيه شد

2 – مولانا چنان به او دل بست كه ..

1 – سال بعد از قونيه بار سفر بست

2 – شهره ي عام  وخاص اند

3 – از آن ميان مثنوي معنوي و غزليات وي كه به ديوان شمس معروف است

4 – سرنوشت او آن بود كه

5 – شمس كه در بيست و هفتم جمادي الاخر سال 642 به قونيه وارد شده بود

3 – مولانا جلال الدين در چهار مدرسه شهر درس مي داد.

4 – بي حضورش لب به سخن نمي گشود

5 – پنج سال بيش در زادگاه خود نپايدغوغاي بهار : معني شعر :
بار ديگر گل بنفشه با قامتي خميده به طرف سوسن آمد. گل سرخ دوباره با فرارسيدن بهار غنچه خود را شكوفا مي كند.
باز هم به شروع بهار، درختان با برگ هاي سبز، خرم و با نشاط، با مستي و ناز به سرعت باد از راه رسيدند.
سرو خوش قامت به سرعت نشانه هاي پائيز را نابود كرد و گل زيباي لاله، از بالاي كوه بسر برآورده كه بهار از راه رسيده است.
بار ديگر گل سنبل شكوفا شد و به ياسمن سلام كرد، گل ياسمن بعد از جواب سلام گفت : «اي جوانمرد فصل بهار است به گلستان بيا .»
سيب گفت : اي ترنج تو از چه چيز نگران و رنجيده خاطر هستي؟ترنج جواب داد: من از ترس چشم زخم بد خواهان جرأت آشكار شدن ندارم . پرنده فاخته در حاليكه آواز «كوكو» مي خواند از راه رسيد و پرسيد يار كجاست؟ بلبل خوش آواز در جواب فاخته گل را به آن نشان داد.

بياموزيم :
آن كه چه تاكنون با عنوان «حكايت » در پايان هر فصل كتاب فارسي خوانده ايد، لطيفه هاي ادبي هستند. لطيفه هاي ادبي سخني است همراه با نكته اي لطيف و دقيق كه فهم آن مشكل نيست اما تعبيرش دشوار است.
درون مايه لطيفه هاي ادبي طنز است. طنز به ظاهر خواننده را مي خوانند اما درپس تبسم يا خنده به نكته اي از مسائل اجتماعي توجه مي دهد. هر چه مايه ي خندان بيشتر و نكته ي اجتماعي ضعيف تر باشد، نوشته به هزل و فكاهي نزديك تر مي شود.

تمرين و پرسش :
1 – در بيت هاي زير از اميان كلمه هايي كه زير آن ها خط كشيده شده است اسم ها و صفت ها را مشخص كنيد:
باز بنفشه رسيد جانب سوسن دو تا / باز گل لعل پوش مي بدراند قبا
سرو علم دار رفت سوخت خزان را به لقب / و ز سر كه رخ نمود لاله شيرين لقا
اسم ، بنفشه، سوسن، گل ،قبا، سرو، خزان ، لاله
صفت : لعل پوش – علم دار – شيرين لقا

2 – در شعر زير چرا شاعر مرداب و رودخانه را به ترتيب آفتاب پوسيده و ماه زنده ناميده است؟
روي مرداب،‌اين آفتاب پوسيده
روي رودخانه،‌اين ماه زنده، نام تورا مي نويسم.
زيرا مرداب راكد و بي حركت بوده شاعر آن را به آفتاب پوسيده تشبيه كرده است يعني آن را بي خاصيت و بي اثر دانسته كه مايه تحول و دگرگوني نمي شود. اما چون رودخانه جاري است و تغيير و تحول پيدا مي كند و آن را به ماه زنده تشبيه كرده است.
 

نوشته شده توسط گروه ادبيات مقطع راهنمایی كامياران در 3:19 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر